Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Snart öppnar bron för gående och cyklister

Nu läggs det räls för fulla muggar. Och snart kan du premiärgå eller cykla över vår nya bro, som öppnar i oktober för gående, cyklister och mopedister. Arbeten med bland annat brotorget och spårbron fortsätter.

Sommaren 2019 startade Implenia Sverige AB arbetet med att bygga den nya Lilla Lidingöbron. I oktober invigs gång- och cykelbanorna.

- Den nya bron betyder mycket för Lidingö. Den gamla bron har nära hundra år på nacken och behöver bytas ut till en ny modern bro. Nu blir det gott om plats för cyklister och gångtrafikanter, samt dubbelspårig räls för Lidingöbanans spårvagnar, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors, (M), som i veckan fick premiärgå över bron tillsammans med de andra kommunalråden.

 

Kommunalråden går över nya lilla lidingöbron

Kommunalråden går över nya Lilla Lidingöbron. På bild från vänster till höger: kommunalråd Suzanne Liljegren (L), kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M), kommunalråd Carl-Johan Schiller (KD) och kommunalråd Birgitta Sköld (LP).


Du som går eller cyklar kommer märka att du får mer utrymme på den nya bron och att du slipper korsa tågspåret när du kommer till Ropsten. Och väl på Stockholmssidan får gång- och cykelvägen en ny sträckning via värmeverket innan den kopplas ihop med Bobergsgatan.

En halv mil räls

Nu läggs det räls för fullt, cirka 60 meter per dag och totalt ska en halv mil räls läggas, eftersom den nya bron får dubbla spår. Rälsen monteras i betongslipers som sedan gjuts in i betong på den färdiga broytan.

– Rälsläggningen startade från brogrenen och fortsätter mot Ropsten, där spåret avslutas i en provisorisk S-kurva in mot den befintliga stationen. När spårbrons kurva mellan brogrenen och Lidingö är färdiggjuten, läggs rälsen in mot Torsviks station, säger Alexander Ahne, biträdande projektledare för Lilla Lidingöbron.


arbete på lilla lidingöbron

Arbetet med att lägga räls fortsätter på Lilla Lidingöbron. Foto: Bo Vading.


Belysning och räcken har satts på den färdiggjutna brons norra sida, eftersom bron öppnar först för gående, cyklister och mopedister. Mittbarriären och kantbalkarna sitter längs hela bron så att de slutliga ytskikten av betong, granitplattor och asfalt kan läggas. Under hösten fortsätter arbeten med att montera räcken och installationer på spårsidan.

Spårbron växer fram

Två av spårbrons tre brospann har hunnit långt under sommaren. Det tredje, det mittersta, börjar man med först när det gamla brospannet närmast Lidingö har rivits. Även landfästet till Torsviks station är gjutet och där återstår det bara lite mindre jobb.

– Det färdigställs nästa år, under de veckor då Lidingöbanan tas ur bruk från Gamla Lidingöbron, för att sedan flytta över till den nya bron, säger Jan Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron.


Brotorget på nya Lilla Lidingöbron.

Brotorget på nya Lilla Lidingöbron.

 

Renoveringen av Vindarnas tempel är i stort sett klar. Den lilla paviljongen har fått ett rejält ansiktslyft och blir ett vackert landmärke på den nya bron. Placerat på ett upphöjt podium på det nya brotorget kommer belysningen att framhäva den fina lilla byggnaden, ritad av Ivar Tengbom. Arbeten på brotorget kommer att starta tidigast under hösten, beroende bland annat på trafiksituationen. När brotorget är klart kommer Vindarnas tempel på plats.

Först ut att öppna är alltså brons gång- och cykeldel, som öppnar under oktober 2022. Under 2023 börjar Lidingöbanan trafikera den nya bron. När Lilla Lidingöbron är i full drift rivs den gamla bron.

Kontakt
Till toppen av sidan