Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Spårbron i fokus

På den färdiggjutna bron ska belysning och räcken komma på plats och i sommar läggs en halv mil räls. Från brogrenen har pelare och fundament gjutits för spårbrons kurva in mot det blivande landfästet i Torsvik. Snart gjuts det första av tre spann.

Bro som håller på att byggas, fokus på en kurva.

Spårbrons kurva in mot Torsvik. Foto: Bo Vading.

Tack vare stigande utomhustemperatur gick det snabbare än väntat att lägga tätskiket och det stora vita tältet har försvunnit från bron. Strax innan bron ska öppna för gående och cyklister läggs de slutliga ytskikten; asfalt på cykelbanorna, betong och granitstenar på gångbanan,

Renoveringen av Vindarnas tempel är i stort sett klar och den lilla paviljongen väntar på att få pryda det nya brotorget. Där dras kablar för belysningen, som ska göra torget välkomnande och ljust. Längs hela den färdiggjutna bron kommer belysning på plats, liksom räcken, även de med infälld belysning i handledaren. Monteringen av mittbarriär och kantbalkar fortsätter.

Räls läggs i sommar

Under sommaren startar rälsläggningen på den färdiggjutna bron.
—Vi börjar vid brogrenen och fortsätter in mot Ropstens station. Det är närmare en halv mil räls som ska läggas, eftersom det blir dubbla spår. På den sista biten in till Lidingö läggs räls först när tågtrafiken på den gamla bron har stängts av, strax innan spårtrafiken ska flyttas över, säger Alexander Ahne, biträdande projektledare.

Spåranläggningen i sig är ett stort och komplext arbete som kräver noggrann planering och samordning mellan flera aktörer.

Gjuts i etapper

Ett omfattande arbete har varit att kapa och flytta fackverksbalkar från den färdiga bron för att bygga ställning och form för att gjuta spårbrons kurva in mot Torsvik.

—Snart är det dags att gjuta det första av totalt tre spann som spårbron ska bestå av. Två brospann kan påbörjas innan gång- och cykelbron öppnar, det tredje och mittersta först efteråt, eftersom det korsar den befintliga bron, säger Alexander Ahne.

Vid Torsvik har betongarbeten startat för att grundlägga landfästet till spårbron. Arbetet kommer att pågå en tid framöver, vilket också blir märkbart i form av mängden betongbilar som kommer passera på Islinge hamnväg.

—Landfästet kan byggas helt klart först efter att den gamla brons landfäste har rivits. Det kommer att ske under några intensiva veckor, då tågtrafiken över bron är avstängd och i stället ersatt med bussar, säger Jan Werner.

Lugnare i Ropsten

Den pulsåder som länge tjänat som leveransväg för material till brobygget, över tågspåret i Ropsten och via en ramp från arbetspråmen, har tagits bort. Leveranser går i stället via det nya påldäcket i Ropsten, som har fyllts upp med stenkross för att möta den nya brons nivå. För gående och cyklister på Gamla Lidingöbron blir det lugnare när lastbilar och tung trafik inte behöver korsa spåret i samma utsträckning.

Tidplanen framåt

Trots världsläget och svårigheter inom byggindustrin med leveranstider och med att få fram vissa material förväntas den övergripande tidplanen för projektet hålla.

—Det betyder att den gamla bron kommer att vara riven före utgången av 2023. Vi räknar med att öppna bron för gående och cyklister i september i år och att Lidingöbanan ska börja rulla på den nya bron under 2023, säger Jan Werner.

Kontakt
Till toppen av sidan