Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Start för brons överbyggnad

Nu monteras delar av det stora formverk som ska användas för att gjuta överbyggnaden - en ihålig boxkonstruktion som den nya brons vägbana ska vila på.

Stora röda stålbalkar ligger upplagda runt arbetsplatsen vid bron. Detta är delar av det formverk som nu börjat monteras på Ropstenssidan och på vilket Lilla Lidinböbrons vägbana ska anläggas.

Om du passerat brobygget nyligen har du kanske sett de stora röda stålbalkarna som ligger upplagda runt arbetsplatsen. Detta är delar av det formverk som kallas MSS (Moveable Scaffolding System) och som nu börjat monteras på Ropstenssidan.

MSS är en norskutvecklad metod för att smidigt och snabbt konstruera broar. De röda trossbalkarna monteras samman med bultar till en formställning, som kan bli maximalt 140 meter lång. Inuti denna kan en träform byggas upp för betonggjutning av brons överbyggnad. Allt eftersom gjutningarna görs flyttas formverket framåt i sidled. Brons överbyggnad kommer därmed sakta men säkert att växa fram från Ropstenssidan över Lilla Värtan mot Lidingö.

Förankring

Innan formverket kan monteras behöver landanslutningen vid Ropsten förstärkas. Detta gör vi genom att borra långa hål i landfästet för att stag ska kunna förankra det i berggrunden.

Byggnationen av Lilla Lidingöbron löper enligt plan. Vid full produktion, som beräknas till sommaren 2020, kommer cirka 100 personer arbeta samtidigt med brobygget.

Kontakt
Till toppen av sidan