Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Startskott för Lilla Lidingöbron i höst

Sista dagen för entreprenörer att lämna anbud för att bygga Lilla Lidingö bron är 7 augusti. Den 1 oktober fattar kommunstyrelsen beslut om vem som får uppdraget. Sedan kan det ”riktiga” arbetet med bron starta.

Illustration av nya bron

Anbudstävlingen är nu i full gång. Den entreprenör som erövrar kontraktet måste ha dokumenterad erfarenhet av motsvarande projekt och en omsättning på minst en miljard kronor per år.

Stadens riktlinjer för gestaltning, ritningar och modeller samt tidplanen ska följas och i den slutgiltiga bedömningen granskas pris och design. Givna förutsättningar för den nya bron är dubbelspår för Lidingöbanan, fyra cykelbanor och en säker gångbana. Även utbuktningarna längs gångbanan finns med i underlaget.

Bron klar 2022

Om allt löper enligt plan kan grundläggningen starta hösten 2019, gång- och cykelbanan vara klar sommaren 2021 och spårtrafiken kopplas in hösten 2022. Därefter rivs den gamla Lidingöbron.

Kontakt
Till toppen av sidan