Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Temporär bro i drift

En temporär bro, som ersätter den nuvarande på- och avfarten till gång- och cykelbron, har nu tagits i bruk. Den gamla anslutningen rivs och gång- och cykelvägen mot Islinge leds om.

För att komma åt att bygga landfästet till den nya bron måste den nuvarande landanslutningen på Lidingö rivas. Den temporära bron kommer att användas till dess att Lilla Lidingöbron öppnar för gående och cyklister, sommaren 2021.

Var försiktig

Påfartens läge och brons sträckning är nu annorlunda. Du som tar dig fram här för första gången kan bli lite överrumplad, eftersom den nya bron har ett par skarpa svängar. Blinkande lampor, varningsskylt och farthinder placeras i anslutning till påfarten för att öka säkerheten. Ett målat mittstreck på bron ska tydliggöra riktningen och separera gång- och cykelbanan. Den 25 meter långa bron ska också ytbehandlas inför vintern.

Under tiden som Lilla Lidingöbron byggs kommer det vara mycket aktivitet och byggtrafik i området, även på Ropstenssidan. Bron är smal och gående, cyklister och mopedister från båda håll ska få plats. Vi ber dig vara försiktig och visa hänsyn till andra för att undvika olyckor.

Gång- och cykelväg leds om

Du som är van att passera mellan brofästet och Islinge kommer märka att gång- och cykelvägens sträckning förändras. För att skydda dig som trafikant från byggtrafiken i området separeras gång- och cykelvägen helt från vägbanan, mellan bron och entreprenörens platskontor. Islinge hamnväg är fortsatt avstängd för biltrafik och öppnas först 2023.

Följ projektet Lilla Lidingöbron

Kontakt
Till toppen av sidan