Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stöd till offentliga kulturarrangemang

Tack vare föreningar och andra aktörer som gör kulturarrangemang för allmänheten har Lidingö ett rikt kulturliv.

En person som omfamnar en annan person på en scen.

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för att kunna genomföra offentliga kulturarrangemang på Lidingö. Det kan vara arrangemang inom litteratur, musik, dans, bildkonst, foto, film eller något annat kulturarrangemang.

Regler för att söka stöd

  • Arrangemanget ska genomföras på Lidingö och vara av engångskaraktär.
  • Arrangemanget ska beröra områden inom litteratur, musik, dans, teater, bildkonst, foto, film, kulturarv eller jämförbara områden.
  • Ett offentligt arrangemang ska vara öppet för allmänheten och marknadsföring av arrangemanget är en viktig del för att nå ut till alla Lidingöbor.
  • Arrangemanget får inte ha kommersiellt syfte eller ingå i en kommersiell verksamhet.
  • Stöd ges endast till kulturarrangemang som är utöver föreningens ordinarie verksamhet.
  • Stöd kan inte sökas för arrangemang som anordnas av privatperson eller partipolitisk organisation.
  • Man kan inte få detta stöd om man har beviljats bidrag eller annan form av finansiering från en annan förvaltning eller nämnd inom staden. Om så är fallet måste man ange i sin ansökan vilket annat bidrag man fått.
  • Man kan ansöka om max 75 procent av nettokostnaden.
  • Föreningen ska uppfylla de allmänna villkor som fastställts av kultur- och fritidsnämnden för att vara bidragsberättigad
  • Stöd till offentliga kulturarrangemang är ett så kallat förlustbidrag, och föreningen ska i förväg ansöka och i efterhand redovisa arrangemanget.

Ansökan

Ansökan ska alltid skrivas och skickas in innan arrangemanget har varit. Man kan göra ansökan löpande under året via vår e-tjänst. Ansökan ska vara inlämnad minst en månad innan arrangemanget ska genomföras, och för sent inkommen ansökan behandlas inte.

Ansök om stöd för kulturarrangemang, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Redovisning

Redovisningen görs efter arrangemanget på en särskild e-blankett. Redovisningen ska vara Lärande- och kulturförvaltningen tillhanda senast den 31 januari för arrangemang som genomförts föregående höst, och senast den 30 augusti för vårens arrangemang. För sent inkommen redovisning behandlas inte.

Redovisning av offentligt kulturellt arrangemang, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Utbetalning

Bidrag betalas ut inom tre månader efter slutdatum för redovisning, förutsatt att alla handlingar är kompletta. Föreningen ska på begäran av Lärande- och kulturförvaltningen kunna styrka sina kostnader.

Till toppen av sidan