Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tre frågor till miljöchef Catarina Kvarnmalm

Vad är på gång inom områdena miljö, hälsa och livsmedel under 2023, hur påverkar det Lidingös företagare, och hur ser samarbetet med näringslivschefen ut? Här ställer vi tre frågor med fokus på näringsliv till miljöchef Catarina Kvarnmalm.

Näringslivschef Malin Rosenqvist och miljöchef Catarina Kvarnmalm.

Näringslivschef Malin Rosenqvist och miljöchef Catarina Kvarnmalm.

Catarina Kvarnmalm är miljöchef med ansvar för miljö, hälsoskydd och livsmedel.

Hej Catarina! Vad är på gång inom dina områden 2023 och hur påverkar det Lidingös företagare?

- En av årets stora nyheter är att vi byter avgiftssystem för livsmedelskontrollen. I stället för att betala en årlig avgift kommer livsmedelsföretagare att betala avgiften efter varje kontrollbesök, så kallad efterhandsdebitering. Detta är något som varit efterlängtat av branschen och nu är lag och införs i alla kommuner senast 1 januari 2024.

- Skärpta krav för sortering av matavfall är en annan fråga som kommer beröra öns företagare. Från och med utgången av år 2023 måste förpackningar skiljas från sitt innehåll innan det slängs. Matavfallet och förpackningen ska sorteras var för sig, och inte slängas i restavfallet. Från 2024 måste man erbjuda flergångsalternativ, som muggar och matlådor, om man säljer take away.

- Därtill är energifrågan alltid i fokus. Vi erbjuder energi- och klimatrådgivning till företag och tillsammans med Almi företagspartner har vi även möjlighet att förmedla företagsrådgivning med fokus på hållbar utveckling.

Enheten för miljö- och hälsa har ett nära samarbete med näringslivschefen Malin Rosenqvist. Berätta hur ni jobbar!

- Samarbetet är jätteviktigt för oss eftersom vi har hundratals företagskontakter per år. Vi jobbar tillsammans med bland annat en servicemätning, nöjd kund index (NKI), som görs av många kommuner anslutna till Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Du som har haft besök av miljö- och hälsa eller livsmedelskontrollanter får ett mejl med en enkät om hur du upplevt stadens service.

- Enkäten är en möjlighet för företagare att påverka hur vi jobbar genom att föreslå förbättringar. Vi tar tacksamt emot feedback och ser gärna att man fyller i fritextfältet om det finns specifika önskemål. Det är en del i vår myndighetsutövning att hjälpa företagare att göra rätt. Ju fler svar vi får in, desto mer kan vi finslipa vårt arbetssätt.

- Tack vare input från Malin har vi ökat takten på mätningarna. Nu skickas de ut varje månad för att snabbare kunna ta tag i åtgärder. Som chef blir jag oerhört glad över att se de fina resultat som visas i mätningarna. Högst omdöme ges till mina medarbetares bemötande.

Hur ser utvecklingsarbetet ut framåt?

- Vi ser i mätningarna att det finns en förbättringspotential i informationen på webben, där bland annat digitala tjänster kan utvecklas mer. Vi ska sätta ihop en fokusgrupp och borra djupare i det. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH, sköter tillsynen inom områdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel, på uppdrag av Lidingö stad. De har en ny webb för att underlätta för företagare att hitta rätt information lätt.

- Vi är med på företagsmässor vilket ger oss kontakter och möjlighet till inblick i olika verksamheters situation, vad de efterfrågar och behöver. Allt för att vi ska kunna ge råd och stöd på bästa vis.

- En annan del i utvecklingsarbetet är att titta på hur jämförelsekommuner gör och se över handläggningstider. Vi arbetar för att det ska bli enklare för dig som startar en verksamhet att ha en väg in. Går du i tankarna att starta restaurang eller livsmedelsverksamhet kan du boka En väg in-möte.

- Sist vill jag även säga att du som företagare alltid kan vända dig till vår enhet med synpunkter och idéer.

Kontaktuppgifter

Miljö- och stadsbyggnadskontoret når du på epost miljo.stadsbyggnad@lidingo.se eller telefon 08-731 35 40. Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan