Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vattenprover efter utsläpp analyserade

Under torsdagen den 6 juli rapporterades om att slamrester nått Stora Höggarn öster om Elfviks udde. Nu har vattenproverna som togs på södra Lidingö analyserats.

Badstrand

Personal från stadens miljö- och stadsbyggnadskontor tog under torsdagen den 6 juli badvattenprover vid Käppalabadet och Gåshaga badholme, som misstänktes ha kunnat nås av slamrester.

Slamresterna kan bero på att orenat avloppsvatten har släppts ut till följd av kraftigt regn eller tekniskt fel på reningsverk eller ledningsnätet, vilket leder till tillfällig överbelastning.

Tjänligt med anmärkning

Provsvaren som nu kommit visar att vattnet vid Gåshaga badholme var tjänligt och för Käppalabadet tjänligt med anmärkning. Det innebär att halten bakterier i provet är något förhöjt men att bada i vattnet inte bedöms utgöra någon hälsorisk.

Omprov och ordinarie provtagning

Enligt stadens rutiner tas ett omprov vilket sammanfaller med den ordinarie badvattenprovtagning som görs tisdag den 11 juli.

Till toppen av sidan