Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Modellen Backa barnet skapar intresse

Backa barnet är en arbetsmodell för tidigt samordnade insatser som Lidingö stad, tillsammans med verksamheter inom Region Stockholm och Polisen, nu inför på Lidingö. Effektiv samverkan och tidiga förebyggande insatser hjälper att bättre fånga upp barn och unga då problem uppstår.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall (M) i en folksamling under sitt besök på Bodals skola. 

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall (M) påbörjade sitt besök på Lidingö på Bodals skola. Foto: Lidingö stad

Arbetsmodellen Backa barnet väcker stort intresse. Nyligen kom ett stort sällskap politiker och tjänstemän från riksdag och region med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall (M) i spetsen, till Lidingö för att närmare bekanta sig med arbetet.

- Vi bjuder in nyckelaktörer från olika förvaltningar och samarbetsorganisationer, inklusive polisen, Barnavårdscentralen, och andra viktiga partner, till en dialog om Lidingö stads införande av modellen, säger Stefan Heinebäck, chef på omsorgs- och socialförvaltningen som tillsammans med Ulrika Strandberg, chef för lärande och kulturförvaltningen, stod som värdar för besöket.

Och det är just samverkan mellan kommunala förvaltningar, verksamheter inom Regionen Stockholm, Polisen och Barnavårdscentralen som är det speciella med Backa barnet. Att tidigt identifiera riskfaktorer i barnets omgivning och vidta åtgärder. Att inte begränsas av olika verksamhetsområden utan samverka över gränser med barnets bästa för ögonen.

Ministerbesöket är en tydlig signal om att modellen väcker ett politiskt intresse och kan bli aktuell att införa även i andra kommuner. På Lidingö har arbetsmodellen Backa barnet börjat implementeras men det är ett arbete som kräver tid för att etableras och få effekt.

- Vi har påbörjat arbetet med utbildning för medarbetare 2023 och planen är att alla ska vara utbildade 2024. Implementeringsfasen kommer att pågå även 2025 då vi behöver fördjupa kunskaperna och förankra arbetssättet, säger Ulrika Strandberg.

Till toppen av sidan