Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Om medierapporteringen kring Lilla Lidingöbron

I ett nyhetsinslag i SVT och i en artikel i Lidingö Nyheter lägger SL fram sin syn på varför tågtrafiken inte kommer i gång. Men SL utelämnar viktiga fakta.

Lilla Lidingöbron, SL

När det gäller bytet av jordningskoncept, som skedde under våren 2023, gjordes det i överens­kommelse mellan Lidingö stad och SL. Det är alltså inget som skett utan SL:s vetskap och acceptans. Frågan har avhandlats på gemensamma styrgruppsmöten på högsta nivå mellan Lidingö stad och SL.

- Problemet är att SL:s projektavdelning, som godkänt den byggda lösningen, inte har haft med sig sin egen teknikavdelning. Det verkar alltså ha brustit rejält i SL:s interna kommunikation och det drabbar nu Lidingöborna och Lidingöbanans tusentals dagliga resenärer. När SL:s olika avdelningar har olika uppfattningar har Lidingö stad ytterst begränsad möjlighet att påverka även om vi gör allt vi kan. Frågan måste lösas inom SL, säger stadsdirektör Daniel Broman.

Lidingö har låtit oberoende eltekniska experter granska det byggda jordningskonceptet och dessa har bekräftat att den byggda lösningen uppfyller gällande lagar och regelverk inom elområdet och konstaterat att det inte finns några hinder för att ta spårvägsanläggningen i drift.

- För att hjälpa SL att komma i mål i sin interna process, deltar experter från Lidingö stad i SL:s pågående riskanalysarbete som kommer att fortsätta under nästa vecka, säger Daniel Broman.

Till toppen av sidan