Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

SL bromsar trafikstart på Lilla Lidingöbron

Trots stora ansträngningar från Lidingö stad har försöken att finna en lösning tillsammans med SL varit fruktlösa. Staden har arbetat intensivt för att tågen ska börja trafikera bron men på grund av SL:s agerande finns i dagsläget ingen tidplan för när trafiken kan komma i gång.

- Stadens uppfattning är att SL är ansvarig för den uppkomna situationen genom att inte följa träffade överenskommelser och genom att utan någon anledning vägra driftsättning, säger Lidingö stads projektledare Jan Werner.

Under byggnationen har Lidingö stad och SL kommit överens om en ny lösning för den elektriska jordningen utifrån nya krav från SL. Nu backar SL från överenskommelsen och vill i stället gå tillbaka till ritbordet, för att ta fram en gammal lösning för jordningen som staden och SL sedan länge har varit överens om att överge.

En sådan återgång skulle kräva omfattande ombyggnationer som är både kostsamma och tidskrävande, men som inte kommer att öka säkerheten.

- Vi tar säkerheten på minst lika stort allvar som SL. Men det här är inte fråga om säkerhet. Den byggda lösningen som SL nu backar ifrån uppfyller gällande lagkrav och har tagits fram i samarbete med SL och är dessutom granskad av oberoende externa experter som bekräftar att anläggningen är säker att ta i bruk, säger Jan Werner.

Efter fortsatt dialog i frågan bekräftade SL återigen under hösten att den färdigbyggda anläggningen skulle driftsättas. Ett budskap som tidigare har kommunicerats ut. Nu har SL ändrat sig på nytt och vill återigen att staden ändrar jordningen för bron. SL ändrar ideligen sina krav och frångår gjorda överenskommelser. Det skapar naturligtvis en stor osäkerhet om vad som gäller och hur situationen på bästa kan lösas så att Lidingöborna och resenärerna inte drabbas ytterligare.

- Vi har hamnat i en mycket olycklig situation med SL som tyvärr främst drabbar de nära 14 000 resenärer som normalt varje dag använder Lidingöbanan. Lidingö stad har fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet med SL och kräver nu att SL fullgör sina, säger Daniel Broman, stadsdirektör i Lidingö stad.

Till toppen av sidan