Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

2023 - Q1

Tekniska förvaltningen

Digitalisering - Öppen data

Slutförd

Målsättning med projektet var att publicera minst sex nya datamängder under 2023. Syftet med dessa datamängder ska vara att de potentiellt ska kunna ge möjlighet för företag och/eller Lidingöbor att ta fram egna tillämpningar och/eller applikationer för att skapa nytta för företagare och Lidingöbor.

Projektet har varit lyckat och staden har nått sitt mål. Följande datamängder är numera publicerade och projektet avslutas:

  • Miljö- och stadsbyggnadskontoret publicerade i oktober ”Bygglovsbeslut 2019 och framåt” i formaten JSON och Excel
  • Lärande- och kulturförvaltningen publicerade i november ”Brukarundersökning förskola och grundskola” i format Excel
  • Fastighetsförvaltningen publicerade i november ”Energiförbrukning i stadens fastigheter under 2022” i format CSV.
  • Stadsledningskontoret publicerade i december ”Statistik för delområden med nyckelkodsystemet” i formaten GML och GeoJSON
  • Omsorgs- och socialförvaltningen publicerade, i januari 2024, statistik över användning av trygghetslarm för 2023. Format Excel och CSV.
  • Tekniska förvaltningen publicerade ”Bullerkartläggning biltrafik 2022” i format GeoJSON i januari.

www.digg.se/kunskap-och-stod/oppna-och-delade-data Länk till annan webbplats.

Storlek

Medium

Kontaktperson

Alexander Price

alexander.price@lidingo.se
Till toppen av sidan