Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

2023 - Q4

It- och digitaliseringsenheten

Digitalisering - Taltidning

Påbörjad

AI

Staden har inlett ett projekt för att med hjälp av generativ AI tolka text till tal för tillgängliggöra lokal media för stadens medborgare som inte kan tillgodo göra sig skriven text. Målsättningen är att det ska finnas ett antal olika röster och hastigheter, samt en möjlighet att få en sammanfattning av texterna.

I detta projekt har staden involverat de intressenter som kommer använda sig av tjänsten som får vara med och testa längs hela vägen genom så kallad ACU (användarcentrerad utveckling).

Storlek

Medium

Kontaktperson

Therese Perner

therese.perner@lidingo.se
Till toppen av sidan