Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Statistik och fakta

Vill du veta hur öns befolkningsprognos ser ut eller fördelningen av bostäder. Du kanske undrar hur Lidingöbornas hälsa är? Kolla in staden i siffror.

Lidingö Faktiskt

Lidingö Faktiskt är en folder innehåller grundfakta om staden. Den publiceras under sommaren varje år och finns att hämta i receptionen i Lidingö stadshus. Du kan också läsa den digitalt:

Lidingö Faktiskt 2019/2020 Pdf, 78.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 78.6 kB)

Bostäder och byggande

Här på Lidingö är den vanligaste bostaden ett flerbostadshus och då är det vanligt att man bor i en bostadsrätt. I småhus är det vanligast att man bor med äganderätt.2016

2017


Småhus (villa/radhus

7 167

7 185

varav

hyresrätt

137

137


bostadsrätt

87

99


äganderätt

6 943

6 949


Flerbostadshus

12 844

12 944

varav

hyresrätt

5 339

5 328


bostadsrätt

7 469

7 360


äganderätt

36

36


Övriga hus och specialbostäder

1 373

1 480


Totalt

21 384

21 609

källa: scb.seNybyggda bostäder


2015

2016

2017

Småhus (villor och radhus)

4

32

15

Flerbostadshus
hyresrätt

146

0

0

bostadsrätt

92

51

84

äganderätt

0

36

0

Totalt

242

119

99

källa: scb.se
Befolkningsprognos

Varje år görs en befolkningsprognos som bygger på antaganden om framtida barnafödande, flyttningar och dödsfall. Prognosen blir färdig under våren och används som planeringsunderlag. Alla siffror gäller för 31 december respektive år.

Befolkningen på Lidingö är totalt 48 123 personer och har från år 2018 ökat med 305 personer. Åldersgruppen 19–64 år den största åldersgruppen på ön med hela 26 210 personer mellan de åldrarna! Medelåldern på Lidingö är 41,4 år.

Folkmängd 2017 och prognos 2018-2022


Ålder (år)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

466

481

495

510

531

547

1-5

2 839

2 823

2 871

2 947

3 021

3 100

6

629

645

632

621

666

664

7-12

4 163

4 088

4 077

4 052

4 069

4 111

13-15

2 049

2 089

2 133

2 105

2 051

2 033

16-18

1 708

1 831

1 918

2 067

2 118

2 162

19-24

2 897

2 929

3 013

3 090

3 294

3 404

25-34

4 859

4 888

5 056

5 190

5 381

5 488

35-44

6 170

6 110

6 126

6 194

6 383

6 489

45-54

6 732

6 794

6 813

6 839

6 859

6 921

55-64

5 112

5 169

5 302

5 440

5 561

5 676

65-74

5 027

4 949

4 844

4 721

4 653

4 589

75-84

2 976

3 170

3 398

3 622

3 781

3 952

84-94

1 379

1 355

1 331

1 308

1 324

1 331

95-w

179

186

193

206

210

206

0-w

47 185

47 508

48 200

48 912

49 902

50 672

källa: Prognosen är utförd av Sweco på uppdrag av Lidingö stad

Befolkningsstatistik

Befolkning per år2014

2015

2016

2017

Total folkmängd

45 465

46 302

46 853

47 185


0 år

439

484

460

466

1-5 år

2 896

2 892

2 823

2 839

6-11 år

4 123

4 176

4 146

4 065

12-15 år

2 334

2 461

2 638

2 776

16-18 år

1 559

1 562

1 648

1 708

19-64 år

24 879

25 351

25 701

25 770

65-79 år

6 470

6 625

6 682

6 798

80- år

2 765

2 751

2 749

2 763


Utrikes födda, totalt

7 296

7 637

8 082

8 265

källa: scb.se,

        

Folkmängdsförändringar


2014

2015

2016

2017

Födda

426

449

440

456

Döda

428

387

400

403

Inflyttade

3 534

3 957

4 069

3 892

Utflyttade

3 244

3 193

3 558

3 623

Folkökning

+ 287

+ 837

+ 551

+332

källa: scb.se


Historisk folkmängd

År

Folkmängd

1940

11 440

1950

20798

1960

29 473

1970

36 174

1980

37 390

1990

38 399

2000

40 584

2010

44 017

källa: scb.se

Graf över växande folkmängd


Barnafödande


2014

2015

2016

2017

Summerad fruktsamhet
(antalet födda barn/kvinna)

1,71

1,81

1,72

1,76

Medelålder vid första barnets födelse (kvinnor)

31,00

31,05

31,50

31,75

Medelålder vid första barnets födelse (män)

33,40

34,01

33,80

33,04

källa: scb.se

Stapeldiagram över medelålder vid första barnets födelse


Utrikes födda och medborgarskap


2017

Svensk bakgrund

37 120

Utländsk bakgrund*

10 065

Svenska medborgare

43 191

Utländska medborgare

3 994

Födda i Sverige

38 920

Utrikes födda

8 265

* Utrikes födda eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands


källa: scb.se


Stapeldiagram över utrikesfödda

Delområdesstatistik

Statistiken visar folkmängd per bostadsområde. Område på Lidingö med störst folkmängd är Käppala.

Folkmängd per bostadsområde¹


Område

Folkmängd

Näset

2 835

Bo gärde

711

Bo

1 976

Rudboda

2 874

Elfvik

377

Sticklinge

3 459

Islinge

924

Torsvik

4 275

Hersby

4 787

Baggeby

3 137

Larsberg

3 497

Mosstorp

933

Gångsätra

3 139

Skärsätra

4 811

Stockby

429

Långängen

89

Brevik

3 479

Käppala

5 394

Övriga

59

Fotnot: Storholmen ingår i delområdet Sticklinge.

1) Folkmängd 31 december 2017

Till toppen av sidan