Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Internationellt utbyte

Många av våra uppgifter och utmaningar delar vi med andra städer i Europa. Genom ett aktivt samarbete kan vi utbyta kunskaper och erfarenheter till nytta för vår kommunala utveckling.

jordglob

Lidingös internationella arbete ska bidra till att stadens övergripande vision och strategiska mål uppfylls. Det är ett verktyg för att främja verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. Kontakterna med andra länder är även viktigt för att våra barn och ungdomar ska få intresse för internationella frågor och för att förståelsen mellan människor och kulturer ska öka.

Internationella besök

Vi tar varje år emot en rad internationella studiebesök från olika delar av världen. Besöken handlar om allt från erfarenhetsutbyte och konkreta samarbetsprojekt till politiska besök.

På samma sätt kan representanter från Lidingö stad besöka andra länder för att lära mer om hur de arbetar med frågor som är viktiga för vår stad. Många av Lidingös elever besöker andra länder för att lära sig mer om deras kultur och utveckla sina språkkunskaper.

Vänorter

Tanken med vänorter växte fram ur andra världskrigets fadderortsrörelse. Syftet var främst att bygga upp freds-och biståndsrelationer till de krigsdrabbade nordiska länderna. En fadderverksamhet startade för vår del redan 1942 med Lojo i Finland.

I dag har betydelsen av internationell samverkan på kommunal och regional nivå ökat. Därför har vänortsarbetet ändrat karaktär och utvecklats till konkreta projekt mellan vänorterna som ska leda till ömsesidig erfarenhets- och kunskapsöverföring.

Lidingö har vänorterna Saldus i Lettland och Slavuta i Ukraina, fadderorten Lojo i Finland och systerstaden Alameda i Kalifornien.

Slavuta – Ukraina

I oktober 2023 tecknade Lidingö ett vänortssamtal med den ukrainska staden Slavuta. Samarbetet mellan Slavuta och Lidingö kommer att drivas som ett tidsbegränsat projekt på i första hand fem år. Inledningen blir ett möte med en delegation från Slavuta inklusive borgmästare Vasyl Sydor för att lägga upp samarbetet mellan de två vänorterna kring näringsliv, föreningsliv, civilsamhället, räddningstjänst, skola samt kultur och fritid.

I april 2024 träffades representanter för Lidingö stad och Slavuta på en internationell konferens i Sarajevo. Temat för konferensen var ”med demokrati som motståndskraft”. För Lidingös och Slavutas del blir fokus på att förbättra utbildningsmöjligheterna och främja lokal demokrati. Nästa vänortsträff blir på Lidingö i juni.

Slavuta ligger i västra Ukraina och har 35 000 invånare. Sedan Ukraina fick sin självständighet har staden Slavuta utvecklats som ett industriellt centrum med arbetsrelaterade traditioner bland sina invånare, samt som ett pittoreskt kulturellt och andligt hörn av västra Ukraina med en intressant historia.

Lojo – Finland

För Lidingös del startade en fadderverksamhet redan 1942 med Lojo i Nylands län i södra Finland. En kommitté bildades för att leda hjälpverksamheten på Lidingö. Detta resulterade i att ett barnhem inrättades vid Gångsätra gård och att en insamling startades för att hjälpa Lojo. Barnhemmet lades ner 1943 då de flesta barnen redan hade återvänt till Finland. De pengar som blev över användes till en barnbespisning i Lojo. En rådgivningsbyrå uppfördes också centralt i staden och byggnaden påminner än i dag om Lojos nära förhållande till Lidingö.

I dag har staden Lojo 47 000 invånare, staden är tvåspråkig och cirka 4,1 procent är svensktalande. Lojo brukar omtalas som de tusen äppelträdens stad med stark tillväxt inom industrin.

Lojo turistinformation, webbplats Länk till annan webbplats.

Saldus – Lettland

Vid 1980-talets slut vändes blickarna österut i samband med de baltiska staternas frigörelseprocess från Sovjetunionen. Lidingö sökte en vänort och valet föll på staden Saldus i Lettland.

Lidingö-Saldus vänortsförening som var aktiv mellan 1993-2013 har upprättat ett nät av varaktiga vänskapsrelationer mellan städerna. Under årens lopp har föreningen bidragit till att organisationer, föreningar och enskilda personer har haft ett aktivt utbyte.

Efter kommunreformen i Lettland 2009 så slogs flera kommuner ihop, Saldus är idag huvudort i en kommun med cirka 29 000 invånare. Saldus ligger 12 mil sydväst om Riga i ett låglänt bördigt jordbruksområde. Förekomsten av kyrkogårdar och minnesmärken påminner om landets tidvis oroliga historia.

Saldus turistinformation, engelskspråkig webbplats Länk till annan webbplats.

Alameda – Kalifornien

Systerstadsförhållandet mellan Lidingö och Alameda inleddes 1959. Initiativet kom från Alameda och det var ett led i president Eisenhowers "people-to-people-movement", en rörelse som skulle bidra till större kunskap och ökad förståelse mellan folken. Att det blev just Alameda och Lidingö beror på likheterna, bland annat är båda orterna öar som förbinds med en storstad via en bro. Idag har städerna inget aktivt samarbete.

Alameda har cirka 75 000 invånare och ligger i det dynamiska Bay Area-distriktet i San Franciscoregionen.

Alameda stad, City of Alameda webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan