Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingös skärgård

Lidingös skärgård utgörs av spridda holmar och småöar som omger Lidingö från och med Storholmen mot Vaxholm i norr, Duvholmen och Stora Höggarn i öster, samt Fjäderholmarna in mot Stockholm i söder.

Ön Björkskär ligger i Värmdö kommun men tillhör Lidingö stad.

Ön Björkskär ligger i Värmdö kommun men tillhör Lidingö stad.

Gemensamt för öarna i Lidingös skärgård är att det är fråga om små eller mycket små enheter. I äldre tid har de främst använts som resurs för fångst av sjöfågel, fågelägg och fiske. Större holmar och småöar var ofta resurs för betesgång.

Med skärgårdsbåt tar du dig lätt till Storholmen eller Fjäderholmarna, två av Lidingös mer välkända öar. Bägge två är bebyggda, har restaurang och stigar att promenera på.

Till Björkskär, tio sjömil nordost om Sandhamn, är du välkommen med egen båt. Naturen här är vackert bergig och bjuder på en enastående utsikt.

Även Lilla Nassa är väl värd ett besök. Örtfloran är rik liksom fågellivet. Terrängen är låg, flack och karg. Här finns några små bodar, ursprungligen fiskebodar.

Björkskärs skärgård där ön Björkskär ingår samt Lilla Nassa skärgård ligger i Värmdö kommun men tillhör Lidingö stad. Detta gäller även Gårdkobbarna, Stora Dalö samt del av ön Västerö.

Fjäderholmarna

 

Fjäderholmarna

Stora Fjäderholmen är en knutpunkt för service och upplevelser i skärgården.


Fjäderholmarna, som består av de fyra öarna Fjäderholmen, Ängsholmen, Libertas och Rövarns holme, kallas ibland Stockholms närmaste skärgårdsöar. De bildar en lummig oas just i brytningspunkten mellan Djurgården, Nacka och Lidingö.

Fjäderholmarna är ett mycket populärt utflyktsmål både bland stadens invånare och turister. På ön finns matställen, museer, teater och hantverkskvarter. Möjlighet finns även till guidade turer samt konferenser.

Att ta sig till Fjäderholmarna går fort och lätt med till exempel färja. Kommer du med egen båt är du välkommen att nyttja öns gästhamn.

En del av Kungliga nationalstadsparken

Fjäderholmarna är en del av Kungliga nationalstadsparken. En grön oas som skär rakt igenom huvudstaden, från Ulriksdal i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder.

Det är ett unikt historiskt landskap, sammanflätat av parker, kulturhistoriskt intressanta byggnader, skogar, öppna marker och stränder. Här finns ett rikt växt- och djurliv med bland annat norra Europas största samlade ekbestånd.

Det är unikt att ett så stort område med höga natur-, kultur- och friluftsvärden finns kvar mitt i en storstad. Och för att skydda området från exploatering utsågs det 1995 till världens första nationalstadspark.

Kungliga nationalstadsparken förvaltas i huvudsak av Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Storholmen

Villa Kassman på Storholmen

Villa Kassman på Storholmen stod klar 1917.


På Storholmen fanns ett dagsverkstorp under Frösviks säteri från 1780-talet och framåt. I och med skärgårdens växande betydelse som sommarnöje för välbeställda stockholmare under 1800-talets senare del, byggdes flera sommarvillor på bland annat Duvholmen, Stora Fjäderholmen, Stora Höggarn och Storholmen. Den ojämförligt största villaanläggningen kom att bli Villa Kassman (”Slottet”) på Storholmen som dock tog form först 1917. Efter bankir Kassmans förvärv av Storholmen 1917 byggdes den då befintliga sommarvillan från 1909 om till en mycket ståtlig villa och parkanläggning.

Ännu fler hus tillkom som hörde till sommarnöjet. Den stora förändringen inträffade dock efter Kassmans konkurs vid 1920-talets början då försäljningen av tomter på Storholmen och grannholmarna påbörjades. Under en tioårsperiod, mellan cirka 1925 och 1935, ändrades utseendet där drastiskt. Sammanlagt bildades cirka 250 fastigheter för sommarboende. Sportstugor uppfördes över hela Storholmen med grannholmar.

I mitten på 1980-talet fanns tolv bofasta hushåll på Storholmen, i dag finns cirka 80 permanenta hushåll. Det har även medfört att flera mindre hus byggts till eller rivits för att ge plats åt nya bostadshus.

Storholmen överflyttades från Vaxholm kommun till Lidingö stad 2011.

Stora Höggarn

 

Stora Höggarns nordöstra udde med de fyra yttre oljecisternerna.

Stora Höggarns nordöstra udde med de fyra yttre oljecisternerna.


Stora Höggarn är en särpräglad och mycket intressant kulturmiljö där flera bebyggelsehistoriska tidsskikt möts i samspel med de natursköna vyerna kring farleden.

Med sitt centrala läge i Stockholms inlopp omnämns Stora Höggarn redan på medeltiden, 1381. Ön var åtminstone på 1600-talet och förmodligen tidigare en liten bofast knutpunkt i sjöfarten på huvudstaden.

Det centrala läget i farleden och närheten till Stockholm medförde att Stora Höggarn kom i fokus för andra intressen under industrialismen vid 1900-talets början. Stora Höggarn blev exploaterat som oljedepå för den begynnande svenska oljeindustrin 1903. På nordöstra udden syns flertalet oljecisterner som sattes upp 1921.

Duvholmen

 Vy mot Duvholmens varv och den stora vita sommarvillan från 1890-talet.

Duvholmen ligger strax utanför Elfvikslandet. Vy mot Duvholmens varv och den stora vita sommarvillan från 1890-talet.


Duvholmen är Sveriges geografiskt minsta havsö utan landförbindelse med minst 15 permanentboende personer. Öns totala areal är tre hektar. Avståndet till Lidingö är cirka 0,2 distansminuter.

Duvholmen har ett småbåtsvarv.

Fler öar som hör till Lidingö

 

Öar som tillhör Lidingö stad.

Öar som tillhör Lidingö stad.


På övriga öar och holmar kring Lidingö byggdes enstaka sportstugor under åren 1925-1940. Framför allt efter 1945 växte fritidshusen mer allmänt i antal. Även en del mycket små holmar försågs med ett fritidshus fram till att strandskyddet utvecklades.

Nedan följer en lista på ytterligare öar och holmar i Lidingö stad.

 • Tallholmen
 • Svanholmen
 • Äggholmen
 • Tistelholmen
 • Bastuholmen
 • Länsmansholmen
 • Båtsmanshättan
 • Lilla Höggarn
 • Fogdholmen
 • Stora Bergholmen
 • Strömsö
 • Boholmen
Till toppen av sidan