Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Regler och villkor för plats

Dessa regler och villkor gäller när samtliga vårdnadshavare svarat på erbjudande om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidsverksamhet. I och med erbjudandet står barnet inte längre i kö oavsett om vårdnadshavare tackar ja eller nej till platsen.

Tacka nej

Om samtliga vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats, tas erbjudandet bort och ansökan stängs. Vill du fortsätta söka plats gör du en ny ansökan via Skolwebben.

Skolwebben, Lidingö stad

Tacka ja

Om samtliga vårdnadshavare tackar ja till erbjuden plats stängs ansökan och vårdnadshavare accepterar samtidigt stadens gällande regler för avgift, fakturering och uppsägningstid. Vårdnadshavare försäkrar också att de uppgifter de lämnar är korrekta och medger att staden får kontrollera uppgifterna hos andra myndigheter och berörda parter.

Tacka ja till garantiplats

Om samtliga vårdnadshavare tackar ja till en garantiplats i förskola stängs ansökan. Vill du behålla din plats i kön måste du göra en ny ansökan. Ansökan måste gälla samma förskolor och samma behovsdatum som den ursprungliga ansökan. Behovsdatumet får inte ha passerat. Ansökan måste göras senast 30 dagar från att vårdnadshavare erbjudits garantiplats. Gör vårdnadshavare ansökan senare blir ansökningsdatumet ködatum.

Läs mer om garantiplats i förskola

Avgift och faktura

Avgift faktureras för hel månad varje månad hela året. Det betyder att vårdnadshavare betalar för hel månad oavsett om barnet börjar den 5:e eller den 29:e i en månad.

Fakturan skickas till barnets folkbokföringsadress om samtliga vårdnadshavare är folkbokförda på samma adress. Är vårdnadshavarna folkbokförda på varsin adress delas fakturan i två då avgiften beräknas utifrån hushållets inkomst och man tillhör det hushåll där man är folkbokförd.

Vill du...

  • Byta fakturamottagare, skicka ett mejl till avgifter.lkf@lidingo.se. Du kan endast byta till vårdnadshvare folkbokförd på samma adress som barnet. Båda måste bekräfta att de är medvetna om bytet.
  • Betala via e-faktura kontaktar du din bank
  • Betala via autogiro anmäler du det via e-tjänsten
    Autogiromedgivande, e-tjänst Länk till annan webbplats.
  • Få fakturan till Kivra anmäler du det på Kivras webbplats.
  • Ansöka om lägre avgift gör du genom att anmäla din inkomst på Skolwebben. Tänk på att avgiften beräknas utifrån hushållets gemensamma inkomst så är du folkbokförd med annan vuxen måste även hen anmäla sin inkomst för att få reducerad avgift. Detta oavsett om personen är vårdnadshavare eller ej.
    Skolwebben, Lidingö stad

E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.

Vid betalning efter förfallodatum tar staden ut dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid utebliven betalning kan barnet mista sin plats.

Avgifter – förskola och pedagogisk omsorg

Avgift för fritidsverksamhet

Byta plats mellan verksamheter

Tackar samtliga vårdnadshavare ja till erbjuden plats avslutas eventuellt tidigare placering enligt gällande uppsägningsregler. Uppsägningstiden är hela nästföljande månad och avgift faktureras utan uppehåll. Platsen kan nyttjas under hela uppsägningsmånaden.

Vid betalning efter förfallodatum tar staden ut dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Säga upp plats

Du säger upp platsen via Skolwebben om du till exempel flyttar till annan kommun eller utomlands. Samtliga vårdnadshavare måste bekräfta uppsägningen via Skolwebben. Uppsägningstiden är alltid hela kommande månad.

Skolwebben, Lidingö stad

Säger vårdnadshavare upp barnets plats minst två månader innan placeringen skulle påbörjas blir platsen uppsagd med omedelbar verkan utan uppsägningstid.

Om någon i din familj har sekretessmarkerade personuppgifter säger du upp platsen på blankett som du får genom att mejla oss.

Till toppen av sidan