Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Avgifter för fritidshem och fritidsklubb

Lidingö stad använder sig av maxtaxa för att beräkna avgiften som gäller i fritidshem och fritidsklubb. Maxtaxan grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och gäller för både kommunala och fristående verksamheter.

Avgiften faktureras för hel månad från och med den månad barnet är inskrivet i verksamheten och sedan debiteras 12 månader om året. Det betyder att du betalar för hel månad oavsett om barnet börjar den 5:e eller den 29:e en månad. Om du säger upp platsen är uppsägningstiden den månad uppsägningen godkänns av samtliga vårdnadshavare.

Avgift debiteras utan uppehåll om du byter fritidshem eller fritidsklubb och även om du säger upp platsen inför ett lov och återupptar den efter lovet.

Om månadsavgiften

Det yngsta barnet i familjen räknas som barn 1 och står för den högsta avgiften. Avgiften minskar sedan för varje syskon barnet får. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2024.

  1. Barn 1: Två procent av inkomsten, dock högst 1 125 kronor per månad.
  2. Barn 2: En procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad.
  3. Barn 3: En procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad.
  4. Barn 4: ingen avgift 0 kronor per månad.

Betalningsansvar

Båda vårdnadshavarna är ansvariga för avgiften. Lidingö stad skickar fakturan till barnets folkbokföringsadress om samtliga vårdnadshavare är folkbokförda på samma adress. Är vårdnadshavarna folkbokförda på varsin adress delas fakturan i två då avgiften beräknas utifrån hushållets inkomst och man tillhör det hushåll där man är folkbokförd.

Vid betalning efter förfallodagen tar staden ut dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om betalning uteblir kan barnet mista sin plats.

Syskonrabatt

För att få syskonrabatt ska barnen vara folkbokförda på samma adress och ha samma fakturamottagare. Det innebär att barnen inte behöver vara biologiska syskon. Barnen ska också vara inskrivna i kommunal eller fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem samtidigt.

Lägre avgift vid lägre inkomst

Om hushållets gemensamma inkomst innan skatt, per månad är lägre än 56 250 kronor har ni möjlighet att få lägre avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidsverksamhet. För att rätt avgift ska kunna beräknas för just ditt hushåll måste du anmäla rätt inkomst för hushållet på Skolwebben. Du måste även anmäla rätt familjeförhållanden på samma ställe.

Skolwebben, Lidingö stad

Om du eller någon i din familj saknar svenskt personnummer eller har sekretess skickar du ett mejl till oss så får du information om hur du anmäler din inkomst och dina familjeförhållanden.

E-post: avgifter.lkf@lidingo.se

Anmäl inkomst

De uppgifter som du lämnar om hushållets gemensamma inkomst kontrolleras retroaktivt mot Skatteverkets slutskattebesked. Om kontrollen visar att du har betalt fel avgift kommer en justering att ske och du får en faktura om du betalat för lite och en återbetalning om du betalt för mycket. Kontrollen sker med två års fördröjning då Skatteverkets uppgifter inte finns att tillgå tidigare.

Om du kryssar i att du accepterar maxtaxa när du anmäler din inkomst deltar du inte i inkomstkontrollen.

Frågor och svar om inkomstkontrollen

Delad avgift mellan vårdnadshavare

Om barnets vårdnadshavare inte är folkbokförda på samma adress delas avgiften automatiskt när barnet placeras. Vårdnadshavare som är folkbokförda på samma adress kan inte få delad faktura.

Den delade fakturan räknas ut i proportion till vårdnadshavarens inkomster. Det innebär att den vårdnadshavare som har lägst inkomst får en mindre del av avgiften och den vårdnadshavare som har högst inkomst får en större del av avgiften. Om den ena vårdnadshavaren ändrar sin inkomst påverkar det även den andra vårdnadshavarens avgift. De sammanlagda avgifterna kommer inte överstiga högsta avgiften enligt maxtaxans regler.

Om det finns en överenskommelse om underhållsstöd mellan vårdnadshavarna kan fakturan ställas på den vårdnadshavaren som får underhållsstödet. Mejla kopia på avtalet från Försäkringskassan till oss för att fakturan ska ställa om.

E-post: avgifter.lkf@lidingo.se

Avgiftskontroll

Betalar du rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet? Vi genomför en kontroll av avgiften varje år då det är viktigt ur rättvise- och rättssäkerhetssynpunkt – alla betalar rätt avgift och behandlas lika utifrån sina förutsättningar. Avgiftskontrollen kvalitetssäkrar att alla betalar rätt avgift för sin plats. Kontrollen sker med två års fördröjning då Skatteverkets uppgifter som staden använder inte finns att tillgå tidigare.

Hur genomförs kontrollen?

Vi hämtar dina taxeringsuppgifter från skatteverket och delar hushållets årsinkomster med 12 och får då fram en genomsnittlig månadsinkomst. Inkomsten jämförs sedan med de inkomstuppgifter ditt hushåll har lämnat till staden. Om beloppen inte är lika betyder det att avgiften varit för hög eller för låg och vi gör en ny beräkning av avgiften. De allra flesta vårdnadshavare har betalat rätt avgift och kommer inte beröras av detta.

Vad är mitt ansvar som vårdnadshavare?

Du som vårdnadshavare ansvarar för att anmäla rätt inkomst och familjeförhållanden till staden så att avgiften för ditt hushåll blir rätt. I hushållet räknas den vuxna du är folkbokförd med oavsett om personen är vårdnadshavare eller inte till barnet. Du anmäler informationen på Skolwebben. Om du kryssar i att du accepterar maxtaxa när du anmäler din inkomst deltar du inte i inkomstkontrollen.

Skolwebben, Lidingö stad

Frågor och svar om avgiftskontrollen

Autogiro, e-faktura eller Kivra

Autogiro

Vill du betala via autogiro anmäler du det via e-tjänsten "Autogiro. medgivande".

Autogiro medgivande, e-tjänst  Länk till annan webbplats.

E-faktura

Vill du betala din faktura via e-faktura anmäler du dig via din internettbank.

E-faktura, kund

Kivra

Vill du få din faktura till Kivra så anmäler du dig på deras hemsida. Där kan du även välja att betala via Kivra.

Kivras webbplats Länk till annan webbplats.

Se dina fakturor

Under Mina sidor har du möjlighet att se alla fakturor från staden. Du hittar dit genom att logga in på fliken Mina sidor och välja Mina fakturor.

Mina fakturor, på Mina sidor och e-tjänster Länk till annan webbplats.

Avgifter – sommarlovet

Lidingö stad debiterar tolv månader om året, vilket gäller även om du byter fritidshem och fritidsklubb under året.

Det innebär att även om du säger upp platsen inför sommaren men sedan återupptar den till hösten, så kommer du att debiteras som om platsen inte varit uppsagd.

Kontakt
Till toppen av sidan