Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Högsätra

Högsätra ska utvecklas till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. I stadsbyggnadsprojektet ingår delområdena Kärnan (Högsätra centrum), idrottsområdet och Lillåkersvägen.

Flygvy över Högsätra

Flygbild över Högsätra.

Lidingös översiktsplan pekar ut Högsätra som ett utvecklingsområde med målet att stärka området som en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Ett planprogram och ett projekt-pm har tagits fram för Högsätra. De visar vägen för utveckling av området och ligger till grund för kommande detaljplanering.

Hur långt har projektet kommit?

 • Planprogrammet antogs av kommunstyrelsen i juni 2018.
  Hela det antagna planprogrammet Pdf, 36.7 MB.
 • Ett projekt-pm, som sätter ramarna för den fortsatta planeringen av Högsätra, antogs i november 2018.
  Hela det antagna projekt-pm Pdf, 850.8 kB.
 • Ett kvalitetsprogram för Högsätra antogs i mars 2020.
 • Detaljplanen för idrottsområdet vann laga kraft i mars 2022.
 • Två markanvisningstävlingar för delområdet Kärnan i Högsätra centrum genomfördes under slutet av 2020. Kommunstyrelsen beslutade vilka förslag som vann och vad som kan få byggas.
 • Markanvisningstävling för radhusbebyggelsen genomfördes 8 december 2021 till 8 februari 2022. Det vinnande förslaget beslutades av kommunstyrelsen den 7 juni 2022.
 • Detaljplanen för Högsätra Kärnan var på samråd 31 maj - 28 juni 2022 och granskning 29 mars–6 april 2023.
 • Den 29 augusti 2023 godkändes den nya detaljplanen för Högsätra Kärnan i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Planen antogs slutgiltigt i kommunfullmäktige den 25 mars 2024.

Delområden

Kärnan, Högsätra centrum

En ny detaljplan har tagits fram för Kärnan, området i Högsätra centrum. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga flerbostadshus och radhus på dagens parkeringsplats vid Högsätrahuset, längs med Lerbovägen samt på platsen där Högsätrahuset står i dag. Detaljplanen ska även göra det möjligt att bygga en samhällsfastighet, "Hälsans hus", som kan inrymma de verksamheter som nu finns i Högsätrahuset.

Kärnan, Högsätra centrum

Idrottsområdet

Till detaljplanen för Idrottsområdet planeras det att byggas nya och bättre idrottshallar och ges plats för aktivitetsytor. Detaljplanen för idrottsområdet vann laga kraft 19 mars 2022.

Högsätra idrottsområde

Lillåkersvägen

Delområde Lillåkersvägen ägs av bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. En ny detaljplan för Lillåkersvägen tas fram i samband med utvecklingen av Högsätra för att göra det möjligt för bostadsrättsföreningen att få bygga fler bostäder på dagens parkeringsyta.

Högsätra Lillåkersvägen

Nyheter kring utvecklingen av Högsätra

Till toppen av sidan