Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Högsätra

Högsätra ska utvecklas till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. I stadsbyggnadsprojektet ingår delområdena Kärnan (Högsätra centrum), idrottsområdet och Lillåkersvägen. Just nu pågår en markanvisningstävling för radhus i Kärnan.

Flygvy över Högsätra

Flygbild över Högsätra.

 

 

Stadsbyggnadsprocessens faser. Högsätra befinner sig i början av den mörkrosa delen av pilen: Detaljplanering.


Lidingös översiktsplan pekar ut Högsätra som ett utvecklingsområde med målet att stärka området som en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Ett planprogram och ett projekt-pm har tagits fram för Högsätra. De visar vägen för utveckling av området och ligger till grund för kommande detaljplanering. 

Hur långt har projektet kommit?

  • Planprogrammet antogs av kommunstyrelsen i juni 2018.
    Hela det antagna planprogrammet Pdf, 36.7 MB. (Pdf, 36.7 MB)
  • Ett projekt-pm, som sätter ramarna för den fortsatta planeringen av Högsätra, antogs i november 2018.
    Hela det antagna projekt-pm Pdf, 850.8 kB. (Pdf, 850.8 kB)
  • Ett kvalitetsprogram för Högsätra antogs i mars 2020.
  • Samråd för idrottsområdet hölls efter sommaren 2020 och granskning är planerad till våren 2021.
  • Två markanvisningstävlingar för delområdet Kärnan i Högsätra centrum genomfördes under slutet av 2020. Kommunstyrelsen har beslutat vilka förslag som vann och vad som kan få byggas och nu kan detaljplaneringen fortsätta.

Delområden

Kärnan, Högsätra centrum

En ny detaljplan ska tas fram för Kärnan, området i Högsätra centrum. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga flerbostadshus och radhus på dagens parkeringsplats vid Högsätrahuset, längs med Lerbovägen samt på platsen där Högsätrahuset står i dag. Detaljplanen ska även göra det möjligt att bygga en samhällsfastighet, "Hälsans hus", som kan inrymma de verksamheter som nu finns i Högsätrahuset.

Kärnan, Högsätra centrum

Idrottsområdet

Till detaljplanen för Idrottsområdet planeras det att byggas nya och bättre idrottshallar och ges plats för aktivitetsytor. Ett samråd för Idrottsområdet hölls under 2020 och granskning är planerad till våren 2021.

Högsätra idrottsområde

Lillåkersvägen

Delområde Lillåkersvägen ägs av bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. En ny detaljplan för Lillåkersvägen tas fram i samband med utvecklingen av Högsätra för att göra det möjligt för bostadsrättsföreningen att få bygga fler bostäder på dagens parkeringsyta.

Högsätra Lillåkersvägen

Senaste nyheterna

Till toppen av sidan