Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Sagateatern

På Sagateatern jobbar vi med allt från teaterlek och improvisationer till hårt repetitionsarbete inför en föreställning. Det viktigaste är att du har roligt och tycker att det är spännande.

Våra lektioner ser olika ut beroende på gruppens ålder och erfarenhet. Under en termin med de yngre barnen arbetar vi med olika dramaövningar och repetition av en kortare pjäs. Med våra ungdomar arbetar vi med allt från improvisation kring olika ämnen och situationer, läsning av manus och repetition inför en föreställning.

Sagateatern är en plats där du tillsammans med andra får utforska hur det är att stå på scen. Teater är en samarbetsövning där det är viktigt att kunna lyssna på varandra och samspela i grupp. Undervisningen sker i större grupper om 10–12 barn och ungdomar.

Teater bidrar till personlig utveckling

Med vår verksamhet vill vi bidra till våra elevers personliga utveckling. Vi tror att teater kan:

  • Lära oss att respektera andra
  • Öka självkänslan
  • Träna samarbetsförmågan
  • Utveckla kreativitet
  • Ge utrymme för fantasi och nyfikenhet

Anmälan

Barn födda 2013–2014 kan börja boka höstens nybörjarkurser i kurskatalogen Studyalong, den 1 juli klockan 12.00. Terminsstart är vecka 37.

Höstens övriga kurser kan bokas i kurskatalogen Studyalong, med start den 12 augusti klockan 12.00. Terminsstart är vecka 35.

Vem kan anmäla sig?

Du kan anmäla ditt barn till Sagateatern från det år barnet fyller tio år. Någon övre åldersgräns finns inte, men de äldsta gruppdeltagarna är runt 20 år.

StudyAlong

Sagateatern använder elevhanteringssystemet StudyAlong där anmälningarna görs. För att anmäla ditt barn och få faktura behöver du skapa två konton i StudyAlong – ett för barnet och ett för dig som vårdnadshavare. I systemet får du också uppgifter om vad det kostar.

Nya grupper

Platser för nya elever publiceras på StudyAlong.

Antal lektionstillfällen

Sagateatern garanterar 12 lektionstillfällen på hösten och 15 på våren. Detta innebär att två tillfällen per termin kan vara inställda (om ingen vikarie finns) utan att terminsavgiften påverkas.

Sagateaterns historia

Fröet till Sagateatern, eller Teaterklubben Lidingö barnteater som den hette från början, såddes våren 1954. Då bjöd en grupp engagerade föräldrar och pedagoger in Elsa Olenius, från Vår teater i Stockholm, för att berätta om sin teaterpedagogik. Under hösten 1954 startade en kurs för blivande barnteaterledare. Året efter startades teatergrupper i Torsviks och Källängens skolor och i mars hölls den första föreställningen i Hersby aula. Astrid Lindgren närvarade och 600 barn. Ulla Stahre var den sammanhållande ledaren för verksamheten.

1950-talet – teaterverksamheten växer

Mot slutet av 1950-talet växte verksamheten stadigt. År 1958 deltog 81 barn som spelade allt från "Eskimåtrollet Figge" till "Kalle Blomkvist, Nisse Nöjd och Vicke på vind". Några år senare blev bristen på teaterledare akut vilket hotade verksamheten.

1960-talet – första ungdomsgruppen

Räddningen kom när Elsa Olenius valdes till ordförande år 1963. Tack vare hennes kontaktnät knöts utbildade och erfarna ledare från Vår teater till verksamheten. Främst Marianne Söderbäck. Året därpå bytte föreningen namn till Lidingö barn- och ungdomsteater. 1965 startade den första tonårsgruppen.

Sagateatern var inledningsvis en föreningsdriven verksamhet, men år 1967 beslutade kommunfullmäktige att ta över verksamheten, efter en motion från Ulla Stahre och kvinnor i flera olika partier. Namnet ändrades Lidingö stads barn- och ungdomsteater. Senare samma år blev Irma Wichmann teaterns första formella föreståndare. Under nio år utvecklade hon verksamheten till att omfatta över 200 elever och verksamhet i nästan varje stadsdel på Lidingö.

1970-talet – Saga flyttar in i Villa Japan

Redan i början av 1970-talet väcktes drömmen om en egen lokal för verksamheten. År 1976 tog Kalle Kahnlund över som föreståndare. Hösten 1977 togs beslut om att flytta verksamheten till den gamla Sagabiografen i Villa Japan, i maj 1979 flyttade teatern in efter renovering av huset. Teatern tog namnet Sagateatern efter bion.

En av Sveriges mest produktiva amatörteatrar

Under 1980- och 90-talen utvecklades Sagateatern till Sveriges (troligtvis) mest produktiva amatörteater, med omfattande ungdomsverksamhet. År 2009 blev Sebastian Höglund teaterchef, han är utbildad på Teaterhögskolan och har jobbat på Sagateatern som dramapedagog sedan 2001.

Byggnadens historia

I snart 100 år har Villa Japan – Sagateaterns byggnad, varit en av Lidingös främsta samlingsplatser för ungdomar och kulturen. Men huset rymmer också en annan lång och brokig historia intimt hopflätad med Lidingös egen.

Lidingö teater

Mellan 1905 och 1910 byggdes större delen av Lidingö villastad. Det var Lidingö Villastad AB som exploaterade området runt nuvarande Lidingö centrum. Bolaget byggde förutom vanliga villor sådana bekvämligheter som hörde till en mindre stad. Bland annat byggde man spårväg, elverk, konditori med mera. När Villa Japan byggdes 1908 var det som en lokal samlingslokal för kultur och sammankomster. På det äldsta fotot av huset, ett gammalt vykort, beskrivs huset som: Villa Japan, Lidingö teater. Enligt annonser i Lidingö Tidning från de åren används huset till möten, föredrag, musikaftnar och så vidare.

Första stadshuset

1909 hålls här de första demokratiska valen med Villa Japan som vallokal och 1910 hyr den nyblivna köpingen huset för att använda det som kommunalhus. Övervåningen blir sessionssal och undervåningen blir ett blygsamt kommunkontor med några få anställda.

1916 flyttar kommunen till den nybyggda auladelen av Hersby skola där nuvarande expeditionen blir kontor. Villa Japan byggs om och öppnar den första oktober 1916 som öns första stumfilmsbiograf och Lidingö teater döps om till Lidingö bio.

Centrums vagga

Det är inte bara den kommunala verksamheten och bion som låg först i Villa Japan, även polisen hade sitt häkte i källaren fram till 1923. Man kan tänka sig mötena mellan de förtroendevalda och fångarna, eller biobesökarna som slängde käft med fyllgubbar och tjuvar genom fönstergallren. Senare, på 1940-talet, startar Bröderna Persson/Lidingö låsservice sin verksamhet i källaren på huset. Det finns också påståenden om att Villa Japan fungerat som utlämningsställe, det vill säga ett tidigt Systembolag.

Under hela den här perioden används lokalen dessutom som allmän samlings och kulturlokal.

Saga

När Lidingö får flera biografer byter bion namn till, först Villa Japan, och senare under seklet till det mer kända, Saga, vilket är ett vanligt biografnamn i Sverige men som i det här fallet också beror på att biografen ligger på Sagavägen.

Biografen är i bruk till mitten av 1960-talet, och nån gång i samband med de gigantiska centrumplanerna köper Lidingö stad fastigheten, antagligen för att kunna riva den.
Under nästan hela 1970-talet står huset och förfaller. Trots det bedriver Länkarna verksamhet här, med bland annat "alternativ jul"-firande med närmsta grannen Monica Zetterlund på scenen, och musikföreningen "Nya Saga" anordnar konserter i sann 70-tals anda och drömmer om att ta över lokalen. I källaren har keramikern Sven-Olof "Solo" Olsson drejeri och butik.

Nutid

I maj 1979 flyttar Lidingö kommunala barn och ungdomsteater in och antar namnet Sagateatern. Huset används också som konsertställe för öns lokala rockband.
1995 byggs huset till och genomgår en omfattande renovering som bland annat återskapar den ursprungliga exteriören med korsvirkesdetaljer.

Kontakt
Till toppen av sidan