Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Hälsoprojektet 2023

Hälsoprojektet är en komma-i gång-aktivitet som främst vänder sig till dig som känner att du behöver stöd för att börja träna regelbundet.

Äldre par som joggar.

Projektet är sedan 2013 ett samarbete mellan Lidingö stad, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och träningsanläggningar på Lidingö. Hälsoprojektet är en del av stadens förebyggande hälsoarbete och Hälsoprojektet 2023 är det 11:e i ordningen.

Så här går det till

Under våren 2023 deltar du i gruppträning under ledning av studenter från GIH. Du tränar i grupper om 15 personer. Träningen anpassas till gruppens nivå, deltagarnas hälsotillstånd och anläggningarnas förutsättningar.

Du tränar två gånger i veckan på måndagar och onsdagar under perioden februari till maj på Mötesplats centrum, lokala friskvårdsanläggningar och på GIH. Träningen på friskvårdsanläggningar kan komma att kompletteras med utomhusträning och/eller digital träning samt träningsvideo.

I början och slutet av träningsperioden ingår hälsotester under ledning av lärare och läkare från i GIH. Syftet med testerna är att kartlägga deltagarna nuvarande hälsostatus, både fysiska förmåga och upplevd hälsan. Hälsotesterna genomförs på Mötesplats centrum eller på GIH.

Covid-19

Lidingö stad följer de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten vilket innebär att ändringar i genomförandet av Hälsoprojektet 2023 kan bli aktuella.

Vill du vara med?

Du som är minst 65 år fyllda och bosatt på Lidingö kan anmäla dig till Hälsoprojektet 2023. Du kan anmäla dig från den 10 december 2022 till den 12 januari 2023. Du kan anmäla dig på två olika sätt; antingen via webben eller skriftligt via post. Utskriven anmälningsblan­kett finns att hämta i receptionen i stadshuset, Stockholmsvägen 50, Lidingö.

Anmälningarna behandlas i den ordning de kommer in. Antalet platser är begränsade och går i första hand till de som inte har deltagit i Hälsopro­jektet tidigare. Genom ditt deltagande förbinder du dig att genomföra två till tre hälsotester och att träna hela perioden. Olycksfall eller sjukdom är naturligtvis undantaget.

Antagning

I början av februari får du ett brev som berättar om du antagits eller inte.

Undrar du något?

Välkommen att kontakta Cecilia From, projektledare, Lidingö stad.
E-post: halsoprojektet@lidingo.se
Telefon 08-731 47 11

Webbanmälan Hälsoprojektet 2023

Anmälan är öppen 10 december – 12 januari.

Kontakt
Till toppen av sidan