Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Träna hjärna – för en bättre hjärnhälsa!

Träna hjärna är för dig som är Lidingöbo, 65 + och vill göra förändringar mot en bättre hjärnhälsa. Till hösten startar en ny omgång av Träna hjärna. Du har möjlighet att söka antingen till Träna hjärnas livsstilsprogram eller föreläsningsserie.

Träna hjärna, symboler för fysisk aktivitet, kost, social samvaro, minnesträning, rådgivning och vaskulära riskfaktorer

Vi har i samarbete med Karolinska Institutet utvecklat Träna hjärna för att inspirera och stödja seniorer boende på Lidingö att göra förändringar mot en bättre hjärnhälsa.

Träna hjärna bygger på den banbrytande FINGER-studien som visade att det går att förbättra hjärnhälsan och förebygga demens genom att förändra livsstilen inom flera områden samtidigt. Studien ligger till grund för den så kallade FINGER-modellen där fem livsstilsfaktorer ingår: Hälsosam mat, fysisk aktivitet, hjärngymnastik, sociala aktiviteter och avkoppling, och kontroll av hjärt-och kärlrelaterade värden. Alla fingrar behövs och alla är lika viktiga.

Träna hjärnas livsstilsprogram

Programmet pågår från september till juni och inkluderar både gruppaktiviteter och eget engagemang. Det är ett omfattande program med träning två gånger i veckan samt flera föreläsningar om bland annat goda kostvanor, fysisk aktivitet och vikten av återhämtning. Du behöver inga förkunskaper, tidigare erfarenhet eller särskilda kläder.

Dessutom ingår hjärnträning i ett digitalt minnesträningsprogram. Den sociala samvaron är en viktig del i livsstilsprogrammet och aktiviteterna skapar möjlighet för dig att knyta nya kontakter. Programmet har tagits fram i samarbete med forskare på Karolinska Institutet och baseras på FINGER-modellen.

Livsstilsprogrammets olika delar

1. Fysisk träning

I programmet ingår cirkelträning två gånger i veckan tillsammans med instruktör, och föreläsningar kring hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Du får även själv reflektera kring hur du kan öka din fysiska aktivitet i vardagen och minska ditt stillasittande. Du behöver inga förkunskaper, tidigare erfarenhet eller särskilda kläder. Träningen anpassas utifrån dina förutsättningar och egen förmåga.

2. Bra mat för hjärnan

I programmet ingår föreläsningar kring kost och hur viss mat kan främja hjärnhälsan. Du kommer att få reflektera kring dina egna kostvanor genom hemuppgifter och kostdagbok. En liten kostförändring är ett steg i rätt riktning.

3. Kognitiv träning

I programmet ingår föreläsningar kring kognitiv träning och vikten att kontinuerligt stimulera och utmana hjärna. Du får också möjligheten att veckovis minnesträna via ett digitalt program. Du som behöver erbjuds tekniskt stöd.

4. Möjlighet att knyta nya bekantskaper

Genom att delta i de olika aktiviteterna får du möjlighet att knyta nya kontakter som bidrar till ökad social samvaro.

5. Individuella samtal

Under programmets gång erbjuds du individuella samtal med syfte att stödja och motivera dig att göra livsstilsförändringar.

6. Kontroll av vaskulära riskfaktorer

Under programmets gång uppmuntrar vi dig att hålla kolla på dina vaskulära riskfaktorer så som blodtryck, blodfetter och blodsocker.

Ditt deltagande bidrar till forskning

Vi är den första kommunen i Sverige att implementera ett evidensbaserat livsstilsprogram och deltagarna följs därför av forskare Karolinska Institutet. I och med ditt deltagande bidrar du till framtidens forskning av demensfrågor. Detta innebär att du kommer att få svara på enkäter innan, under och efter programmets gång, samt delta i för- och eftertester.

Träna hjärnas föreläsningsserie

Föreläsningsserien består av sex tillfällen som är fördelade under hösten 2024 och våren 2025. Det är en möjlighet för dig som inte vill eller kan delta i det mer omfattande livsstilsprogrammet. Föreläsningarna baseras på FINGER-modellens alla områden och du får både kunskap, inspiration och konkreta tips hur du kan komma i gång med livsstilsförändringar.

Föreläsningsseriens olika delar

Träna hjärnas föreläsningsserie är ett tillfälle i månaden under hösten 2024 och våren 2025. Varje föreläsning har ett särskilt tema med fokus att förbättra hjärnhälsa.

1. FINGER-modellen och livsstilsförändring

Bakgrunden till FINGER och vilka delar som ingår. Vi kommer även att fördjupa oss i varför det är så svårt att förändra sina levnadsvanor och hur man tänka för att få en långsiktig livsstilsförändring för en bättre hjärnhälsa

2. Bra mat för hjärnan

Hjärnan behöver precis som alla våra andra organ en allsidig och näringsrik kost. Det lönar sig att ändra sina kostvanor även sent i livet och det ökar möjligheterna till en bättre hjärnhälsa! Så vad ska du äta för att hjärnan ska må bra?

3. Hjärngymnastik och kognitiv träning

Hjärnan både kan och behöver tränas genom hela livet. Kontinuerlig stimulans från mentalt krävande aktiviteter har en positiv effekt på våra hjärnor och kan minska risken för kognitiv svikt.

4. Fysisk aktivitet

Det finns idag starka bevis för att en aktiv livsstil förbättrar hjärnhälsan och minskar risken för kognitiv svikt och demens. Så hur ska vi röra oss för att hjärnan ska må bra?

5. Sociala aktiviteter och avkoppling

Båda är viktiga faktorer för en god hjärnhälsa! Att känna gemenskap och att umgås är viktigare än vad vi tror. Varför mår vi inte bra av att känna oss ensamma? Och varför är det så viktigt med återhämtning?

6. Kontroll av riskfaktorer

Vår hjärt- och kärlhälsa som är starkt relaterat till vår risk för demens. Det finns även nyare riskfaktorer som forskningen identifierat nämligen sömnproblem och nedsatt hörsel. Hur kan vi påverka dessa riskfaktorer?

Med reservation för ändringar.

Vill du anmäla intresse?

Anmälan till Träna hjärna 2024 är stängd. Du som har sökt kommer att få svar på din ansökan senast den 19 augusti. Både programmet och föreläsningsserien är kostnadsfria och startar i september 2024.

Anmälan för Träna hjärna 2025 öppnar i maj nästa år.

FINGER-modellen

FINGER-modellen kommer från en studie som genomfördes i Finland under ledning av professor Miia Kivipelto (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability). Resultatet av studien visade tydligt det går att förebygga minnesproblematik hos riskgrupper genom att förändra livsstilen inom flera områden samtidigt.

Kontakt
Till toppen av sidan