Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Träna hjärna

Träna hjärna är ett ettårigt livsstilsprogram för dig som är Lidingöbo, 65 + och villig att göra förändringar mot en bättre hjärnhälsa. Programmet har tagits fram i samarbete med forskare på Karolinska Institutet och är inspirerat av FINGER-modellen.

Träna hjärna, symboler för fysisk aktivitet, kost, social samvaro, minnesträning, rådgivning och vaskulära riskfaktorer

Forskning visar att det går att motverka demens genom att förändra livsstilen inom flera områden samtidigt: fysisk och social aktivitet, kost, kognitiv träning och hantering av risker för hjärt- och kärlsjukdomar. Lidingö stad är den första kommunen i Sverige att implementera ett evidensbaserat livsstilsprogram.

Programmets innehåll

  • Fysisk träning

I programmet ingår cirkelträning två gånger i veckan tillsammans med instruktör, och föreläsningar kring hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Du får även råd kring hur du själv kan öka din fysiska aktivitet i vardagen och minska ditt stillasittande. Du behöver inga förkunskaper, tidigare erfarenhet eller särskilda kläder. Träningen anpassas utifrån dina förutsättningar och egen förmåga.

  • Kunskap om mat som främjar hjärnhälsa

I programmet ingår föreläsningar kring kost och hur viss mat kan främja hjärnhälsan. Du kommer att få reflektera kring dina egna kostvanor genom hemuppgifter och kostdagbok. En liten kostförändring är ett steg i rätt riktning.

  • Kognitiv träning

I programmet ingår föreläsningar kring kognitiv träning och vikten att kontinuerligt stimulera och utmana hjärna. Du får också möjligheten att veckovis minnesträna via ett digitalt program. Du som behöver erbjuds tekniskt stöd.

  • Möjlighet att knyta nya bekantskaper

Genom att delta i de olika aktiviteterna får du möjlighet att knyta nya kontakter som bidrar till ökad social samvaro.

  • Individuella samtal

Under programmets gång erbjuds du individuella samtal med syfte att stödja och motivera dig att göra livsstilsförändringar.

  • Kontroll av vaskulära riskfaktorer

Under programmets gång uppmuntrar vi dig att hålla kolla på dina vaskulära riskfaktorer så som blodtryck, kolesterol och blodsocker.

Vill du vara med?

Nästa omgång av Träna hjärna startar i september 2023. Anmälan kommer att öppna i maj 2023.

Ditt deltagande bidrar till forskning

Träna hjärna är ett samarbete med Karolinska Institutet. I och med ditt deltagande bidrar du till framtidens forskning av demensfrågor. Detta innebär att du kommer att få svara på enkäter innan, under och efter programmets gång, samt delta i för- och eftertester.

FINGER-modellen

FINGER-modellen kommer från en studie som genomfördes i Finland under ledning av professor Miia Kivipelto (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability). Resultatet av studien visade tydligt det går att förebygga minnesproblematik hos riskgrupper genom att förändra livsstilen inom flera områden samtidigt.

Kontakt
Till toppen av sidan