Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

För dig som företagare

Lidingö stad stöttar dig som företagare på olika sätt. Exempelvis bidrar vi med mötesplatser där företag kan dra nytta av varandras kunskap och kompetens.

Två krukväxter i ett litet växthus

Vi arrangerar företagarfrukostar, webbseminarier på olika teman och genomför varje år företagsbesök. Vi skickar också ut ett digitalt nyhetsbrev cirka 6 gånger per år som innehåller information, aktuella upphandlingar, inbjudningar till olika evenemang och annat som kan vara intressant för dig i ditt företagande. Det enda du behöver göra för att börja prenumerera är att registrera dig via formuläret längre ner på sidan.

Kontakt

Här får du kontakt med handläggare som har ett särskilt fokus på näringslivsfrågor.
Telefon: 08-731 30 00 Länk till annan webbplats., knappval 3. Vi svarar dagtid mellan 8.30-16.00.

Nyhetsbrev för företag

Näringslivsnytt

Vårt nyhetsbrev för företag skickas ut 6 gånger om året och innehåller information, evenemang och annat som är intressant för dig som företagare.

Prenumerationen är gratis och kan när som helst sägas upp. Du startar din prenumeration genom att fylla i din e-postadress här nedan och klicka på skicka. Din e-postadress används bara för just nyhetsbrevet och raderas när du väljer att avsluta din prenumeration.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Företagarfrukostar och företagsbesök

Företagarfrukostar - forum för samtal och dialog:

  • En möteplats för dig som lokal företagare, där du kan träffa andra företagare och företrädare för staden.
  • Föreläsningar kring aktuella teman.

Företagsbesök

Varje år genomför näringslivschefen tillsammans med politiker en serie företagsbesök. Syftet är att öka dialogen och få en större förståelse för lokala företagares utmaningar och behov.

Vill du boka in ett företagsbesök mejla till e-post: naringsliv@lidingo.se

Tre bilder i collage från en företagsfrukost

Lidingö stads företagarfrukostar är en mötesplats för dig som vill skapa nya affärskontakter och affärsmöjligheter. Här träffar du andra företagare och företrädare för staden.

Två av kommunalråden tillsammans med näringslivschefen i en bilhall. 

På bilden syns från vänster: Birgitta Sköld (LP) - vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs- och socialnämnden, Jan Olofsson - plats- och servicechef Lidingö Bildskadeservice, Malin Rosenqvist - närinsglivschef och Daniel Källenfors (M), ordförande i kommunstyrlsen.

Samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance

Lidingö är partnerkommun i samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance (SBA).

Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Den gemensamma visionen är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion.

Partnerskap mellan 53 kommuner

SBA är ett partnerskap mellan 53 kommuner i åtta län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Målet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig region vad gäller näringslivsutveckling.

Partnerskapet fokuserar i huvudsak på områdena investeringar och etableringar samt utvecklingen av kommunernas service till de lokala företagen. Den internationella marknadsföringen görs under det gemensamma budskapet Stockholm — the Capital of Scandinavia. 

Nöjd-kund-index

En viktig del av arbetet är att förbättra kommunernas service till företagen. SBA genomför regelbundna kundundersökningar inom myndighetsutövning genom Nöjd Kund Index (NKI) samt inom upphandling genom Nöjd Upphandling Index (NUI). Undersökningarna genomförs i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Stockholm Business Alliance, stockholmbusinessalliance.se Länk till annan webbplats.

Nätverk och företagarföreningar

Du som söker nya kontakter att nätverka med, affärspartners, idéer, nya möjligheter. Anslut dig gärna till en företagarförening eller ett nätverk på ön.

Lidingö Näringsliv
Katarina Palmstierna, ordförande
E:post: katarina@lidingonaringsliv.se
Lidingö Näringslivs webbplats Länk till annan webbplats.

Företagarna
Jonas Melcherson, ordförande
E-post: mail@jonasmelcherson.com
Kontaktpersoner i föreningen Lidingö, Företagarnas webbplats Länk till annan webbplats.  

Kvinnor och företag 
Sandra Landgraff Molander, ordförande
E-post: info@kvinnorforetag.nu
Kvinnor och företag, kvinnorforetag.nu Länk till annan webbplats.  

Lidingö Centrum Företagarförening
Roland Bergström
E-post: rolle.bergstrom@gmail.com

Destination Lidingö
Ann Nagel
E-post: ann.nagel@skogshem-wijk.com 

Industri och Hantverksföreningen
Kenneth Nylén
E-post: kenneth.nylen@hotmail.com

Startup Lidingö
Jessica Welin-Berger
E-post: info@startuplidingo.se
Startup Lidingö webbplats Länk till annan webbplats.

Stockholms Handelskammare Lidingökommittén,
Bonver Sverige, Gerre Versteegh
E-post: gerre.versteegh@bonver.com

Lidingö stads Näringslivskommitté

Politiker, tjänstemän och företagarföreningar träffas för att lyfta och diskutera aktuella frågor som berör det lokala näringslivet.

Från politiken

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP)
Amelie Tarschys Ingre (L)
Carl-Johan Schiller (KD)
Tor von Sydow (C)
Daniel Larson (S)
Patrik Sandström (MP)
Iréne Borgenvik (SD)
Jonas Lundgren (V)

Från staden

Stadsdirektör, Daniel Broman
Näringslivschef, Malin Rosenqvist

Från näringslivsorganisationerna

Lidingö Näringsliv, Katarina Palmstierna och Cecilia Grahn
Företagarna Lidingö, Jonas Melcherson
Handelskammaren Lidingö, Gerre Versteegh, Bo Lindholm och Siv Malmgren
Kvinnor & Företag Lidingö, Sandra Landgraff Molander
Startup Lidingö, Jessica Welin-Berger
Destination Lidingö, Ann Nagel
Lidingö Centrumförening, Roland Bergström
Lidingö hantverks- och industriförening, Kenneth Nylén

Har du synpunkter, åsikter om näringslivet eller vill ha nya kontakter och affärspartners - bli gärna medlem i någon av föreningarna.

Till toppen av sidan