Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Gustaf Dalénpriset

Känner du någon med tydliga band till Lidingö och som verkar i Gustaf Daléns anda? Då kan du nominera den personen till Gustaf Dalénpriset. Nomineringsperioden 2024 pågår mellan den 13 maj och 1 september.

Gustaf Dalén i profil

Gustaf Dalénpriset är ett årligt och personligt pris, som är Lidingö stads utmärkelse till en mottagare med tydliga band till Lidingö och som verkar i Gustaf Daléns anda inom kriterierna entreprenörskap, ledarskap, samhällsbyggande och innovation. Juryn, som består av medlemmar från både näringslivet, staden och familjen Dalén, utser pristagaren. De kriterier juryn tittar närmare på är:

  • Entreprenörskap, det vill säga förmågan att se möjligheter och förvandla idéer till verklighet. Förmågan att etablera ett företag och att med kunden ständigt i fokus hålla det livskraftigt och i takt med omvärldens skiftningar.
  • Ledarskap och förmågan att inspirera, motivera och ta fram det bästa hos sina medmänniskor i syfte att nå det uppsatta målet.
  • Innovation och förmågan att finna nya lösningar och/eller uppfinningar som leder till utveckling och framåtskridande.
  • Samhällsbyggande, förmågan att se helheten och tar ett ansvar som bidrar till samhällets utveckling.

De nominerade behöver inte uppfylla alla kriterier.

Nominera till Gustaf Dalénpriset, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Nomineringsperioden till 2024 års pris är öppen 13 maj – 1 september 2024.

Priset är personligt och består av ett glaskonstverk. Prisceremonin hålls runt Gustaf Daléns födelsedag, den 30 november.

Tidigare vinnare av Gustaf Dalénpriset

2023
Cecilia och Gerard Versteegh, grundarna till Bonverkoncernen

Juryns motivering: "Med ett utpräglat entreprenörskap och med en förmåga att tänka nytt har makarna Versteegh genom följsamhet mot marknadens skiftande behov gått från video och DVD till läkemedelsdistribution och e-handel. De har byggt en omfattande koncern med olika verksamhetsgrenar. Bonverkoncernen fortsätter att växa och är i dag ett av Lidingös största företag."

2022
Jonas Tellander, en av grundarna till ljudboksbolaget Storytel

Juryns motivering: "Genom sin vision har Lidingöbon Jonas Tellander fört en traditionstyngd förlagsbransch in i en ny era och gjort litteraturen tillgänglig för helt nya målgrupper."

2021
Gustav Hasselskog, grundare och vd för Candela Speed Boat AB

Juryns motivering: "Som grundare och vd för Candela Speed Boat AB i Gåshaga har Gustav Hasselskog förverkligat tanken om ett rent och hållbart båtliv."

Kontakt
Till toppen av sidan