Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Hållbart företagande

Ett hållbart företag är ett företag som arbetar med både lönsamhet, miljöhänsyn och sociala aspekter integrerat i hela verksamheten. Tillsammans kan vi jobba för bättre hållbarhet.

Vinn fördelar med industriell symbios

Industriell symbios är ett sätt att åstadkomma både ekonomiska och miljömässiga fördelar för företag som organiserar sig i nätverk för utbyte och samordning av till exempel materialströmmar och energi. IVL Svenska miljöinstitutet visar dig vägen.

Industriell symbios, IVL Svenska miljöinstitutets webbplats Länk till annan webbplats.

Stärk ditt företag – Bli energismart

Sparade pengar, ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och minskad klimatpåverkan – det är bara några av fördelarna med att energieffektivisera din verksamhet. Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt för dig som har ett litet eller medelstort företag att använda företagets energi på ett smartare sätt. Därför erbjuder vi flera stöd som du kan ta del av.

Stärk ditt företag – använd energi smartare, Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Framtidsgeneratorn – Rusta ditt företag för framtiden

Framtidsgeneratorn är samlingsnamnet på alla Almis erbjudanden som har extra fokus på hållbar utveckling. Almi är ett statligt bolag som erbjuder företagslån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi utgår alltid från där du och ditt företag befinner er – oavsett om du har kommit långt i din resa eller om du står i början av den. Med Framtidsgeneratorn identifierar vi tillsammans ditt nästa steg.

Boka tid för hållbarhetsrådgivning, Framtidsgeneratorn, Almis webbplats Länk till annan webbplats.

Framtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

Inspireras av Lidingö stads klimat- och miljöarbete

Vill du veta mer och inspireras av hur staden arbetar med klimat- och miljö? I vårt miljöprogram berättar vi mer!

Lidingös miljöprogram 2021–2030

Till toppen av sidan