Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nya språkkrav ökar patientsäkerheten

Färdigheter i det svenska språket är en nödvändighet för att skapa en trygg och säker vård och omsorg till våra äldre. Omsorgs- och socialförvaltningen har fått uppdraget att forma en modell för att stärka och utveckla kunskaperna i svenska hos anställda inom vården.

Nu har Lidingös omsorgs- och socialförvaltning fått uppdraget att utforma en modell för hur äldreomsorgen i egen regi ska arbeta med att stärka och utveckla kunskaperna i det svenska språket hos anställda. I detta ingår språkutvecklande arbete för att stärka personalens yrkessvenska. Redan i dag använder Lidingö stad språktester vid nyrekrytering till äldreomsorgen.

Behovet att stärka patientsäkerheten och öka tryggheten inom vård och omsorg av äldre har också lett till att regeringen har tillsatt en utredning om språkkrav för personal i äldreomsorgen.

– Det är viktigt att vi stärker våra medarbetares språkförmåga men också att vi utvecklar vårt arbete. Tanken med modellen är att den ska ge förutsättningar till språkutvecklande arbetsplatser inom äldreomsorgen, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

I arbetet med att ta fram en modell för språkutveckling krävs också anpassningar till lokala förutsättningar. Det är en av de insikter som granskning av andra kommuners arbete med frågan har givit.

Språkombud ger stöd

Inom äldreomsorg i egen regi finns i dag ett tiotal utbildade språkombud som ger stöd och handledning i svenska språket på flera arbetsplatser. Det är en viktig funktion och något som kommer att utvecklas än mer framöver.

– Hör-, läs- och ordförståelse är centrala inom vård och omsorg, både gentemot våra äldre och deras anhöriga och för att garantera en säker och väl fungerande arbetsplats. Förutsättningarna för språkutveckling är också bäst i den miljö där språket ska användas – alltså på jobbet. Språket är också en vital del i integrationen, säger Peter Lönnqvist, M, ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

– I modellen ska även ingå språktest av befintlig personal. Vi vill utveckla kunskaperna i det svenska språket så att medarbetarna ska känna sig stärkta i sin yrkesroll och för en trygg och säker omsorg för våra äldre, säger Peter Lönnqvist.

Arbetet med att ta fram en modell för att stärka och utveckla språkkunskaperna inom vård och omsorg har påbörjats.

Till toppen av sidan