Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Premiär för digitala lås i hemtjänsten

Lidingö stad ska införa digitala lås för alla kunder som har trygghetslarm eller hemtjänst. Vi installerar dessa lås för att kvalitetssäkra och öka tryggheten.

Många kommuner runtom i landet använder redan digitala lås.

– Det är viktigt att vi använder digital teknik som kan bidra till ökad trygghet och säkerhet för oss alla. Därför inför vi digitala lås, säger Mattias Olsson som är chef för enheten it, digitalisering och utveckling inom omsorgs- och socialförvaltningen.

Många fördelar

Digitala lås ger många fördelar för kunder, hemtjänstpersonal och fastighetsägare:

  • Vi kan snabbare komma in och hjälpa kunderna vid larm och akut behov av hjälp. Den som är närmast när larmet går kan hjälpa kunden.
  • Det förenklar nyckeladministrationen och ger en säkrare nyckelhantering.
  • De nya digitala nycklarna registrerar varje besök och ger svar på frågorna vems personliga nyckel som användes var och när.
  • Fastighetens skalskydd blir ännu bättre jämfört med till exempel system med nycklar, koder eller nyckelbrickor.
  • Den digitala nyckeln går inte heller att kopiera.

– Övergången till digitala lås medför ökad kvalitet för kunderna som kan få hjälp snabbare vid akuta insatser och nyckelhanteringen blir dessutom tryggare, säger Peter Lönnqvist, M, ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Så fungerar låsen

Vi monterar ett låstillbehör som gör att hemtjänstpersonalen kan öppna dörren med en digital nyckel. Nyckeln kan bara användas under tiden då hemtjänstpersonalen jobbar.

– Den digitala nyckeln laddas med behörighet till de lås som nyckeln ska kunna öppna. Det är endast personal från den valda hemtjänsten som kan låsa upp med den digitala nyckeln och när arbetspasset är slut upphör nyckeln att fungera, säger Kenny Skau som är larmansvarig inom staden.

Befintliga låssystem och nycklar påverkas inte av övergången till digitala lås. Kunderna kommer att kunna använda sin vanliga nyckel precis som tidigare.

Stegvis övergång

Det är många som har hemtjänst eller trygghetslarm på Lidingö. Övergången till digitala lås sker därför stegvis under 2024. Kenny planerar övergången till digitala lås. Vid montering medverkar antingen Kenny eller någon kollega från stadens välfärdsteknikgrupp. Det första digitala låset fick Sven Alvan som är mycket nöjd med monteringen.

Kristian Rosén, tekniker från Swedlock, Sven Alvan och Kenny Skau.

Kristian Rosén, tekniker från Swedlock, Sven Alvan och Kenny Skau.

– Nu har vi påbörjat installationen av de första digitala låsen och många är, precis som Sven, positiva till monteringen av dessa lås, säger Kenny.

Installationen medför inga kostnader för kunder eller fastighetsägare. Befintliga kunder och fastighetsägare är redan informerade om övergången till digitala lås. Staden kommer att ta kontakt med kunder och fastighetsägare i god tid innan eventuell montering.

Mer information
Till toppen av sidan