Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Språktest för personal inom äldreomsorgen

Omsorgs- och socialnämnden har beslutat att testa språkkunskaperna hos befintlig personal inom äldreomsorgen i egen regi. Syftet är att höja kvaliteten i vården och i längden vid behov stärka de anställdas språkkunskaper.

Vårdpersonal undersöker vårdtagare

– Våra anställdas förmågor att med tal och skrift kommunicera med våra vårdtagare är centrala för att ge en god vård och omsorg av våra äldre. Det är också grunden till en trygg och patientsäker vård, säger Peter Lönnqvist (M), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Pilotprojekt

Första steget i att ta fram en modell som ska stärka de anställdas språkkunskaper är att genomföra ett språktest som ska ge information om nuläge och behov av framtida insatser. Modellen är ett pilotprojekt som på sikt ska kunna användas av alla äldreomsorgsleverantörer i Lidingö stad.

– Modellen ska ge förutsättningar för språkutvecklande arbetsplatser inom äldreomsorgen. Den ska också bidra till att utveckla kunskaperna i det svenska språket hos medarbetarna för att de ska känna sig stärkta och trygga i sin yrkesroll. Språkutveckling stärker inte bara medarbetarna i sina yrkesroller, det är också en viktig del i integrationsarbetet, säger Stefan Heinebäck, chef omsorgs- och socialförvaltningen.

Alla anställda och chefer

Språktestet ska ge information om hör-, läs- och skrivförståelse hos alla anställda inklusive chefer inom verksamhetsområdets alla enheter. Det ska utföras av ett företag som har bred erfarenhet av att validerade språktester för verksamheter inom vård och omsorg. När språktesterna är genomförda ska en utvärdering av resultatet göras för att identifiera insatser som behövs för att öka kunskaperna i det svenska språket.

Inom hemtjänst och äldreboenden i egen regi genomförs redan i dag en språkbedömning vid nyrekrytering. Det är en rutin som funnits i flera år och gäller all personal. Lidingö stad har kontakt med andra kommuner och företag som arbetar med språkutveckling och tar del av deras kunskaper och erfarenheter.

– Det är viktigt att vi stärker våra medarbetares språkförmåga men också att vi utvecklar vårt arbete. Här kan vi lära av varandra, säger Stefan Heinebäck.

Till toppen av sidan