Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Utökat utbud inom anhörigstödet

Vårdar eller stödjer du en närstående? I så fall kanske du också behöver omtanke och hjälp. Via anhörigstödet kan du få bland annat samtal, delta i anhöriggrupper, hälsoaktiviteter – och nu också taktil stimulering.

Anhörigstödet riktar sig till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående som är sjuk, har ett missbruk eller beroende, är äldre eller har någon form av funktionsnedsättning.

– De som hjälper en närstående kan ibland behöva eget stöd för att orka. För ofta glömmer man bort sig själv och sitt eget mående i dessa situationer, säger Eva Hammarström Eriksson, anhörigkonsulent.

Insatser för att underlätta

Anhörigstödets olika insatser ska underlätta den anhöriges fysiska, psykiska och sociala situation. Sedan tidigare erbjuds vägledande samtal, stödsamtal, anhöriggrupper och ett flertal hälsoaktiviteter bland annat massage, yoga och promenader. Anhöriga erbjuds nu även taktil stimulering.

– Må bra-aktiviteter uppskattas av anhöriga då dessa ger möjlighet till egen återhämtning från en vardag som kan kännas tung. Därför känns det bra att också kunna erbjuda taktil stimulering som utbud inom anhörigstödet, säger Eva.

Taktil stimulering används inom vård och omsorg. Det är uppskattat för de positiva effekter som beröringen ger. Det är även en uppskattad insats inom anhörigstödet.

Beröring för bättre mående

Taktil stimulering är en mjuk, medveten och strukturerad beröring. Det finns en tanke bakom varje beröring. Behandlingen får kroppen att frigöra mer oxytocin. Detta eftersom hormonet ökar känslan av njutning, lugn och ro. Det gör att man mår bättre.

– Känslor och stress påverkar kroppen och här kan särskilt taktil stimulering hjälpa till att både skapa lugn och ge en bättre kroppsuppfattning, säger Eva.

Det är stor efterfrågan på taktil stimulering som anhörigstöd, framför allt bland anhöriga som är yngre.

– Många anhöriga upplever taktil stimulering som ett stort stöd i den egna återhämtningen. De känner sig omhändertagna och mindre stressade, säger Eva.


Till toppen av sidan