Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Krisinformation – tillförlitliga källor

Vid en kris är det viktigt att den information som sprids är korrekt. Håll dig till tillförlitliga källor. Sprid inte vidare information som du inte vet stämmer.

Illustration av person med en radio på axeln

Stadens webbplats är en viktig informationskälla i händelse av kris och du hittar alltid aktuell information här. Även stadens Facebook kan, beroende på krisens karaktär, spela en viktig roll.

Vid stora oförutsedda händelser är det extra viktigt att informationen som sprids är korrekt. Förmedla ingen information vidare om du inte är säker på att den är korrekt. Felaktiga uppgifter som kommer i omlopp genom ryktesspridning kan få förödande konsekvenser. Vid kriser, mer än någonsin, gäller det att vara vaksam.

Lidingö stad

Regionalt

Rikstäckande

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser då störningar i viktiga samhällsfunktioner blir följden. Varningssystemet, som också brukar kalla för Hesa Fredrik, utgörs av ett utomhuslarm och information i radio och tv. Räddningstjänsten kan också skicka sms till mobiltelefoner eller personer inom ett visst geografiskt område.

Hur låter utomhuslarmet och vad ska du göra?

Varningssignalen hörs i 7 sekunder. Sedan följer 14 sekunders tystnad. Därefter låter den igen. När faran är över hörs en längre signal på 30 sekunder. Signalen testas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00.

Lyssna på Hesa Fredrik , YouTube Länk till annan webbplats.

När larmet går:

  • Gå inomhus.
  • Stäng dörrar och fönster, samt ventiler och fläktar om det går.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4, FM 103,3.
  • Du kan också söka information på Krisinformation.se, tv/text-tv och på det nationella informationsnumret 113 13.

Beredskapslarm och flyglarm

Utomhuslarmet används också till flyglarm och beredskapslarm om det är fara för krig. Flyglarmet är upprepade korta signaler under 1 minut. Beredskapslarmet är 30 sekunder ton och 15 sekunder tystnad i 5 minuter.

Kontakt
Till toppen av sidan