Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skyddsrum och trygghetspunkter

Under en kris kan det behövas fysiska platser där du som Lidingöbo kan få information och till exempel hämta rent vatten och andra förnödenheter, så kallade trygghetspunkter. Du kan också behöva veta var dina närmaste skyddsrum är.

Skyddsrum

På Lidingö finns 417 aktiva skyddsrum med plats för 40 670 personer (källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB). Skyddsrum finns för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige. De ska kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas i händelse av krig. De finns i olika typer av byggnader, som bostadshus och industrifastigheter. När det är fred får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Trygghetspunkter

Trygghetspunkterna är platser dit du kan gå för att få värme, vatten, enkel förtäring, information, möjlighet att ladda mobiltelefoner och dator, ringa närstående, få enklare sjukvård, eller stöd. Om vi behöver öppna trygghetspunkterna informerar vi om det på kommunens digitala kanaler och på stadens anslagstavlor.

  • Lidingö stadshus, Stockholmsvägen 50
  • Gångsätrahallen, Läroverksvägen 54
  • Rudboda skola, Nilstorpsvägen 3

Viktigt meddelande till allmänheten VMA

Vid en kris är det viktigt att snabbt få tillgång till pålitlig information. Varningssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor, allvarliga händelser och andra typer av kriser som påverkar samhället i stort. Det kan till exempel handla om ett gasutsläpp eller en stor brand. VMA, som även brukar kallas Hesa Fredrik, kan också användas som beredskapslarm och flyglarm om landet skulle hamna i krig.

Utomhussignalen ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas sedan under minst två minuter.

Det man bör göra om man hör signalen är att gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 eller SVT. Där sänds ett meddelande om vad som har hänt eller vad som kan hända och anvisningar om vad man kan göra för att skydda sig.

Om du misstänker att VMA tutan i ditt område inte fungerar, ska du kontakta Storstockholms Brandförsvar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och upprätthålls i en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras. Varje enskild fastighetsägare underhåller rummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dem.

Till toppen av sidan