Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, utskott, nämnder, råd, grupper och bolag.

Eftersom det är ett fåtal ärenden som kommunfullmäktige måste besluta i behöver reservtiden i januari inte tas i anspråk. Nästa sammanträde för kommunfullmäktige blir istället den 22 februari 2021.

I förtroendemannaregistret finns alla aktuella sammanträdesdatum och tider samlade.

Kommunfullmäktiges grupper

Kommunfullmäktiges grupper sammanträder torsdagar, klockan 19.00.

21 januari* (sammanträde vid behov)

18 februari

25 mars

22 april

20 maj

17 juni

26 augusti* (sammanträde vid behov)

23 september

21 oktober

25 november

16 december


Lidingö stads Fastighets AB

Lidingö stads Fastighets AB sammanträder tisdagar kl. 18.30.

9 mars

20 april (vid behov)

5 maj - Årsstämma, observera tiden kl. 08.30

8 juni

21 september

19 oktober

7 december


Lidingö stads tomtaktiebolag

Arbetsutskott, torsdagar kl. 08.00

Styrelsen, tisdagar kl. 17.00

25 februari

9 mars, årsredovisning

1 april, reservsammanträde

20 april, reservsammanträde

27 maj

8 juni, bolagsstämma, observera tiden kl. 08.30

9 september

21 september

7 oktober

19 oktober, delårsrapport, budget, slutattestanter

25 november, reservsammanträde

7 december, reservsammanträde


Till toppen av sidan