Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Breviks förskola

Brevik förskola ligger i Brevik på södra Lidingö med nära till både natur och vatten. Förskolan har tre enheter med barn i blandande åldrar från 1–5 år.

Vy över förskolans lekplats.

Totalt finns 145 barn fördelade på 8 grupper. Hur många barn som finns i respektive grupp beror på barnens ålder, lokalernas storlek och antal pedagoger. 

Lära tillsammans skapar glädje

Vi arbetar med olika teman och projekt. Under arbetets gång fångar vi barnens och våra egna frågor och tankar med hjälp av pedagogisk dokumentation, så barnen ges möjlighet att reflektera över det vi gjort.

Vi har en öppen och välkomnande miljö med kreativt och tillgängligt material som lockar till samspel och eget undersökande. Våra pedagoger är lyssnande och medforskande, och vi ser barnens möjligheter och olikheter som en tillgång. Barnens tillit till sin egen förmåga ska stärkas och de ska få känna glädje i att få lära tillsammans.

Till toppen av sidan