Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Rudboda förskola

Rudboda förskola ligger på norra Lidingö, nära Rudboda skola. Förskolan består av sex avdelningar och här arbetar engagerade pedagoger i en bred verksamhet. Hos
oss välkomnas varje barn och de får känna sig som en tillgång för sin grupp.

Exteriör Rudboda förskola

Rudboda förskola erbjuder en bred verksamhet med undervisning i exempelvis musik, rörelse, drama, skapande, språk och kommunikation, matematik, hållbar utveckling, digitala verktyg och naturkunskap. Barnen får utvecklas och utmanas efter sin egna förmåga. Utbildningen ska ge barnen trygghet, glädje, kunskap och erfarenheter.

Världen och jag

Det övergripande fokusområdet i år är: Världen och jag. Med ett gemensamt fokusområde synliggör vi vissa delar i utbildningen som känns särskilt viktiga och gör även arbetet tydligare för barnen. Det blir en gemensam grund att utgå ifrån.

Barnen får inflytande i utbildningen genom att deras reflektioner, funderingar och kroppsliga kommunikation fångas upp och tas med vidare i projektet. Processen i ett projekt styrs av barnens intresse, utforskande och tankar.

Utifrån det Världen och jag har varje avdelning projekt som dem utgår ifrån. Projekt som är aktuella för i år är närmiljön, jag och min familj samt hållbar utveckling.

Till toppen av sidan