Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lovskola

Lovskolan vänder sig till elever som går i årskurs 6–9 och på IM-programmet som inte nått, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven för betyg E i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Lovskolan, som är kostnadsfri vänder sig till elever i årskurs 6–9 och på IM-programmet. Elever från både kommunala och fristående skolor är välkomna att delta. Lovskolan stöttar elever som inte nått, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven för betyg E i följande ämnen:

  • svenska
  • svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik

Lovskolan erbjuds under sommarlov, sportlov och påsklov. Alla elever som deltar i lovskolan får gratis lunch och frukt.

Eleven tar själv med sig sina läroböcker som man har jobbat med i skolan för de ämnen som ska läsas under lovet.

Anmälan

Det är ditt barns skola som anmäler eleven till lovskolan. Du som vårdnadshavare vänder dig till ditt barns skola för att få hjälp med en anmälan. Antalet platser är begränsat. Antagningsbesked tillsammans med information om tid och plats mejlas ut till vårdnadshavaren.

Till toppen av sidan