Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Fritidshem och fritidsklubb

Efter skoldagen erbjuder vi olika typer av fritidsverksamhet för barnen. Åldern styr verksamheterna.

Stapel med sällskapspel

Fritidshem för elever 6–9 år

Fritidshemmen finns vid varje skola och ska erbjuda en meningsfull fritid för barn i förskoleklass till och med årskurs 3. Verksamheten ska komplettera skolans utbildning och förstärka arbetet med läroplanens mål.

Barnen har tillsyn tolv månader om året, både skol- och lovdagar. Kontakta aktuell skola om du har frågor om verksamheten.

Ansök om plats till fritidshemmen via Skolwebben

Fritidsklubb för elever 10–13 år

Fritidsklubben vänder sig till elever fram till och med vårterminen då de fyller 13 år.

Fritidsklubben har så kallat tillsynsansvar tolv månader om året. Eleverna har tillsyn måndag till fredag, på både skol- och lovdagar, vilket betyder att personalen hör av sig om barnen inte kommit till klubben i tid. Verksamheten erbjuder mellanmål och olika aktiviteter.

Även fristående skolor erbjuder fritidsklubbar. Du hittar mer information på skolans egen webbplats.

Fritidsklubbar, kommunala skolor

Till toppen av sidan