Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Våra kommunala grundskolor

Lidingö har elva kommunala grundskolor som ligger utspridda över ön. Gemensamt för skolorna är att de har Lidingö stad som huvudman och delar många arbetssätt och resurser. Det öppnar för bredd, bra förutsättningar att möta varje elev och möjligheter för personalen att byta erfarenheter, vilket kommer eleverna till nytta.

Flicka i skolbänk

Lidingös elever i topp igen!

De elever som gick ut årskurs 9 i en kommunal skola på Lidingö i juni 2023 gjorde det med de näst högsta betygen bland alla 290 kommuner i hela Sverige. Det visar statistik från Skolverket.

Meritvärdet för våra elever var i snitt hela 274,4 poäng, vilket gör oss till tvåa i landet bland kommunala skolhuvudmän för läsåret 22/23.

Så arbetar vi i Lidingös kommunala grundskolor

Lidingös elever trotsar PISA

Skolresultaten sjunker runtom i Sverige, men det gäller inte för Lidingö. Tvärtom visar mätningarna att våra elever har blivit ännu starkare i både läsning och matte.

Artikel: Lidingös elever trotsar PISA
Artikel: Lidingös elever bland de bästa i landet

Samarbete och kollegialt lärande mellan skolorna gynnar eleverna

Utbildning för pedagoger, erfarenheter, tillgänglighet, trygghet, ledarskap för lärande, samverkan med forskare på lärosäten inom exempelvis pedagogik samt digitalisering är några av de områden som de kommunala skolorna samarbetar kring.

Vi arbetar även i professionellt arbetande nätverksgrupper, PANG, mellan lärare som undervisar inom samma ämnen men som är verksamma i våra olika skolor. Det är en modell för att driva kompetensutveckling på ett organiserat sätt i Lidingö stads grundskolor. Att arbeta i särskilt inriktade lärarnätverk ämnesvis ger fördelar både för stadens elever och pedagoger. Målet att all fortbildning av lärare ska öka elevernas lärande. I det här arbetet utgår vi från kärnfrågan: Vad behöver lärare lära sig och göra för att kunna göra skillnad för sina elever.

Artikel: Lidingölärarna nätverkar och lektionerna får en skjuts framåt

Fokus på läsning

Att stimulera elevernas läsning är vitalt och påverkar allt skolarbete positivt. Lidingö stad var exempelvis först i Sverige med att, med hjälp av AI och ögonscanning, lässcreena elever i alla våra kommunala skolor. Screeningen har nu pågått under flera år och vi kan se att genom att kartlägga och följa upp varenda elev så lyfter elevernas läsförmåga. I dag screenas elever i årskurs 1–6, men på sikt ska screeningen göras möjlig för hela grundskolan. Att utveckla sin läsförmåga är i dag en nyckelfaktor för att lyckas i skolan och för att skapa de allra bästa förutsättningarna för varje enskild elev.

Läsundervisningen är ett exempel på hur de kommunala grundskolorna samarbetar både på ledningsnivå och pedagognivå för att utveckla undervisningen.

Artikel: Tidigt fokus på läsning ger trygg skolgång Exemplet är från lågstadiet, men vi arbetar aktivt med läsning genom hela grundskolan.

Lokaler för både teori och estetik, för praktik och rörelse

Slöjd, musik och bild. NO, hemkunskap och idrott. Våra skolor har egen utrustning, material och lokaler som främjar undervisningen i alla ämnen, och genomtänkta skolgårdar som inbjuder till aktivitet och rörelse.

Särskilt begåvade barn

Handlingsplanen för särskilt begåvade barn ger möjligheter att utmana eleverna utifrån deras individuella behov och öka kompetensen hos pedagoger och lärare för att anpassa undervisningen. I handlingsplanen finns bland annat konkreta tips till personalen, till exempel att eleven får möjlighet att fördjupa sig när det obligatoriska momentet redan behärskas, eller att eleven ingår i en grupp med äldre barn på hel- eller deltid för att höja motivationen.

Central barn- och elevhälsa

I den centrala barn- och elevhälsan ingår skolpsykologer, specialpedagoger, skolläkare och skolsköterskor. Tillsammans med grundskolorna arbetar de med att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever. Barn- och elevhälsan bidrar till skolornas elevhälsoarbete och jobbar förebyggande och hälsofrämjande med att alla elever ska uppnå skolans mål.

Förebygger diskriminering och kränkande behandling

Sedan hösten 2020 finns ett trygghetsprogram i stadens skolor. Trygghetsprogrammet ger skolorna ett systematiskt sätt att arbeta för att motverka och förebygga diskriminering och kränkande behandling. På varje enhet ska det finnas ett Trygghetsteam som jobbar aktivt med trygghetsfrågor och utreder fall av diskriminering och kränkande behandling.

Till toppen av sidan