Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Exempel på relativa närhetsprincipen

Målet med den relativa närhetsprincipen är att alla elever ska få en plats i en skola som är relativt nära hemmet. Den relativa närhetsprincipen används om det finns flera sökande än platser till en skola.

Exempel 1 – Amina och Ossian

Amina och Ossian har sökt till samma skola och det finns bara en plats kvar i den årskurs som de söker till.

Amina har 850 meter till sin näst närmaste kommunala skola som har den årskursen som hon ska börja i. 850 meter blir Aminas metertal 1. Till den skola som både Amina och Ossian har sökt har Amina 700 meter, det blir Aminas metertal 2.

Ossian i sin tur har 600 meter till sin näst närmaste kommunala skola som har den årskursen som han ska börja i. 600 meter blir Ossians metertal 1. Till den skola som både Ossian och Amina har sökt har Ossian 500 meter, det blir Ossians metertal 2.

Den relativa närheten beräknas genom att metertal 1 subtraheras med metertal 2 och det barn som får det högsta värdet i uträkningen är det barn som får platsen.

  • Aminas relativa närhet till sökt skola blir 850 meter minus 700 meter vilket blir 150 meter.
  • Ossians relativ närhet till sökt skola blir 600 meter minus 500 meter vilket blir 100 meter.

Amina får då platsen i den skola som både hon och Ossian sökt till då hon har det högsta värdet i uträkningen.

Exempel 2 – Hanna och Victoria

Hanna och Victoria har sökt till samma skola och det finns bara en plats kvar i den årskurs som de söker till.

Hanna har 300 meter till sin närmaste kommunala skola som har den årskursen som hon ska börja i. 300 meter blir Hannas metertal 1. Till den skola som både Hanna och Victoria har sökt har Hanna 2 500 meter, det blir Hannas metertal 2.

Victoria har 100 meter till sin närmaste kommunala skola som har den årskursen som hon ska börja i. 100 meter blir Victorias metertal 1. Till den skola som både Victoria och Hanna har sökt har Victoria 3 000 meter, det blir Victorias metertal 2.

Den relativa närheten beräknas genom att metertal 1 subtraheras med metertal 2 och det barn som får det högsta värdet i uträkningen är det barn som får platsen.

  • Hannas relativa närhet till sökt skola blir 300 meter minus 2 500 meter vilket blir -2 200 meter.
  • Victorias relativa närhet till sökt skola blir 100 meter minus 3 000 meter vilket blir -2 900 meter.

Hanna får då platsen i den skola som både hon och Victoria sökt till då hon har det högsta värdet i uträkningen.

Exempel 3 – Ben och Sebastian

Ben och Sebastian har sökt till samma skola och det finns bara en plats kvar i den årskurs som de söker till.

Ben har 200 meter till sin närmaste kommunala skola som har den årskursen som han ska börja i. 200 meter blir Bens metertal 1. Till den skola som både Ben och Sebastian har sökt har Ben 400 meter, det blir Bens metertal 2.

Sebastian har 600 meter till sin näst närmaste kommunala skola som har den årskursen som hon ska börja i. 600 meter blir Sebastians metertal 1. Till den skola som både Sebastian och Ben har sökt har Sebastian 450 meter, det blir Sebastians metertal 2.

Den relativa närheten beräknas genom att metertal 1 subtraheras med metertal 2 och det barn som får det högsta värdet i uträkningen är det barn som får platsen.

  • Bens relativa närhet till sökt skola blir 200 meter minus 400 meter vilket blir -200 meter.
  • Sebastians relativa närhet till sökt skola blir 600 meter minus 450 meter vilket blir 150 meter.

Sebastian får då platsen i den skola som både han och Ben sökt till då han har det högsta värdet i uträkningen.

Till toppen av sidan