Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kartor för bygglov och anmälan

Innan du söker bygglov måste du beställa kartunderlag från staden. Det är viktigt för att dina ritningar ska vara baserade på korrekt information. Här kan du läsa om de olika karttyperna och beställa dem.

Dekorationsbild: ritningar

Sommartider

Under perioden 8 – 26 juli har kart- och mätverksamheten begränsat öppethållande vilket ger längre handläggningstider för beställningar som kommer in under denna period.

Vilken typ av karta ska jag beställa?

Till alla projekt och ändringar som kräver bygglov eller anmälan ska du bifoga en situationsplan, som visar var på fastigheten du ska göra förändringar. Situationsplanen upprättas med någon form av kartunderlag som grund, och vilken typ av karta du behöver beställa som underlag till din situationsplan beror på vad du ska bygga. När det gäller mindre ändringar på till exempel fasad eller en mycket enkel tillbyggnad kan det räcka att basera situationsplanen på ett utdrag ur Lidingös webbkarta, medan en ny villa alltid kräver en nybyggnadskarta A.

Kontakta en bygglovshandläggare om du är osäker på vilken karta du behöver till din bygglovsansökan. Observera att det tar ungefär en månad att få kartorna A och B, så du bör beställa dem i god tid. Bra att veta är också att kart- och mätverksamheten är avgiftsfinansierad. Det betyder att Lidingö stad tar ut en avgift för kartorna.

Våra kartprodukter

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta innehåller bland annat fastighetsgränser, detaljplanens bestämmelser, existerande byggnader, höjder och nivåförhållanden. Kartan är ajourhållen, vilket innebär att vi kommer ut och mäter så att kartan stämmer överens med verkligheten. Kartan finns i två varianter, nybyggnadskarta A och B.

Kartorna ritas i skala 1:500 och gäller i ett år efter utfärdandedatumet.

Normalt levereras kartorna efter 4 veckor. Under semestertider kan längre handläggningstider förekomma.

Tänk på att nybyggnadskartan är till för att söka bygglov och inte ska användas till detaljprojektering.

Nybyggnadskarta A

Nybyggnadskarta A krävs alltid i samband med att du ska bygga en ny huvudbyggnad. Den innehåller fastighetens (tomtens) mått och läge, detaljplanebestämmelser, befintliga byggnader, vägar, höjdkurvor och inmätta markhöjder över hela tomten. Den innehåller även VA-information och en detaljfix.

Nybyggnadskarta B

Om du ska göra en mindre tillbyggnad, garage/komplementbyggnad eller ett attefallshus behöver du normalt en nybyggnadskarta B. Den innehåller samma information som nybyggnadskarta A men utan anslutningspunkter till vatten och avlopp (VA). Denna karta har inmätta markhöjder på just den del av fastigheten där förändring ska ske, inte över hela fastigheten.

När du beställer en nybyggnadskarta B, skicka även med en enkel skiss över var på tomten byggprojektet ska ske. I dagsläget går det inte att visa digitalt utan du får bifoga denna skiss som bilaga till beställningen i e-tjänsten.

Beställ en kartprodukt, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Övriga kartor för bygglov

Utdrag ur Lidingös webbkarta, pdf

För enkla åtgärder, exempelvis en fasadändring eller en mycket enkel tillbyggnad långt från tomtgräns och i okomplicerad terräng, kan ett utdrag ur stadens webbkarta räcka som underlag för situationsplanen. Utdraget kan också användas i ett första steg, för att i ett senare skede under bygglovsprövningen komplettera med en annan kartprodukt.

Kontakta Lidingö stads kundcenter och meddela vilken fastighetsbeteckning (exempelvis Abborren 1) utdraget ska avse. Du kan få kartan mejlad som pdf utan kostnad. Vill du ha kartan i pappersform måste du komma till stadshusets reception för att hämta den, då vi inte har möjlighet att skicka den per papperspost. Kartan kan inte fås i dwg-format.

Viktigt att veta om du har gamla kartor

År 2013 införde Lidingö ett nytt system för höjdmätning, RH2000. I samband med det ändrades nollpunkten vilket innebär att Lidingö “lyfte” 52 cm. Detta är viktigt att ha i åtanke när du tittar på gamla bygglovsritningar eller detaljplaner.

Priser

Se hur mycket kartorna kostar:

Avgifter vid byggande

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan