Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Avgifter vid byggande

Kostnaden för ett bygglov beror på vad du ska bygga, och vilka kartor och mätningar som behövs.

Händerna på en person som använder kalkylator

Avgiften för ditt bygglov varierar beroende på flera olika faktorer. Faktorerna är till exempel om åtgärden du vill göra är planenlig, är en liten avvikelse eller är utom planlagt område. En liten avvikelse innebär att ett grannhörande måste skickas ut, och om det behövs tekniskt samråd eller inte påverkar också avgiften.

Avgifter för kartor och mätningar kan variera beroende på tomtstorlek. Vilka kart- och mättjänster som krävs beror på vad du ska bygga, och hur tomten ser ut. Exemplen nedan är baserade på en tomtstorlek under 2000 kvadratmeter.

Taxa för byggande 2021 Pdf, 704.1 kB. (Pdf, 704.1 kB)

Exempel på kostnader

Nybyggnad av enbostadshus

 • Bygglov och tekniskt samråd: 37 260 kronor
  (med liten avvikelse: 48 990 kronor, utom plan: 51 750 kronor)
 • Nybyggnadskarta A: 13 800 kronor
 • Utstakning och lägeskontroll: 18 875 kronor

Tillbyggnad enbostadshus

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 13 800 kronor
  (med liten avvikelse: 20 010 kronor, utom plan: 22 770 kronor)
 • Bygglov med tekniskt samråd: 20 700 kronor
  (med liten avvikelse: 26 910 kronor, utom plan: 29 670 kronor)
 • Beroende på vad och var du ska bygga till kan det krävas en inmätning av befintlig byggnad: 5 520 kronor eller nybyggnadskarta B: 9 660 kronor
 • I regel krävs även lägeskontroll: 5 075 kronor

Nybyggnad av garage

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 13 800 kronor
  (med liten avvikelse: 20 010 kronor, utom plan: 22 770 kronor)
 • Beroende på garagets placering och tomtens topografi kan det krävas en nybyggnadskarta B: 9 660 kronor
 • Utstakning och lägeskontroll: 13 700 kronor

Fasadändring enbostadshus

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 5 520 kronor
  (med liten avvikelse: 10 350 kronor)

Murar och plank

 • Bygglov utan tekniskt samråd: 8 970 kronor
  (liten avvikelse: 12 420 kronor, utom plan: 13 800 kronor)
 • Beroende på muren eller plankets placering och tomtens topografi kan det krävas en nybyggnadskarta B: 9 660 kronor
 • I vissa fall krävs i stället en gränsutvisning: 8 990 kronor

Attefallsåtgärder

Bygglovsbefriad nybyggnad av komplementbostadshus, upp till 30 kvm byggnadsarea:

 • Anmälan med tekniskt samråd: 16 560 kronor
 • Beroende på husets placering och tomtens topografi kan det krävas en nybyggnadskarta B: 9 660 kronor
 • Utstakning och lägeskontroll: 13 700 kronor

Bygglovsbefriad tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, 15 kvm bruttoarea:

 • Anmälan utan tekniskt samråd: 8 280 kronor
  (om tekniskt samråd krävs: 15 2180 kronor)
 • Beroende på vad och var du ska bygga till kan det krävas inmätning av befintlig byggnad: 5 520 kronor
 • I vissa fall krävs även lägeskontroll: 5 075 kronor

Andra avgifter

Planavgift

En planavgift kan tas ut i samband med beslut om bygglov men endast inom områden med detaljplaner som är antagna efter den 1 juli 1987 där det inte finns något tecknat plankostnadsavtal. Detta förekommer sällan.

Avgift för avslag

Om du får avslag på en bygglovsansökan tas ett belopp ut enligt aktuell taxa. Observera att även om du återkallar ansökan kan en administrativ avgift tas ut.

Sanktionsavgift för olovligt byggande ("svartbygge")

Kom ihåg att det är olagligt att bygga utan bygglov. Enligt plan- och bygglagen är den som bygger olovligt skyldig att betala en sanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet, som enligt socialförsäkringsbalken har beräknats till 47 600 kronor för år 2021.

Till toppen av sidan