Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Adresser och namn på områden

När det har tillkommit nya hus eller tomter i ett område ska de få en fastighetsbeteckning, en adress och ett nummer. Det behövs också skyltar. För en del av detta ansvarar staden, men för nummerskyltar ansvarar fastighetsägaren.

Röd postlåda och husnumret 37c

Vem bestämmer om namn på gator och anläggningar?

Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lidingö stad föreslår namn på vägar, parker, kvarter, kommundelar, skolor och idrottsanläggningar. Kommunstyrelsen beslutar sedan om namnet.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret beslutar även om adressnummer utefter nya vägar.

Hur numreras gator och vägar?

Numreringen börjar i princip alltid från Stockholmssidan av Lidingö och fortsätter in över ön. Återvändsgator och andra mindre stickvägar numreras från anslutningen till huvudvägen och utåt. Numreringen görs generellt med jämna nummer på höger sida och udda till vänster.

Vem sätter upp skyltar med gatunamn och nummer?

Lidingö stad ansvarar att sätta upp skyltar med gatunamn i varje gathörn (adressättning). Detta sköts av tekniska förvaltningen.

Fastighetsägaren har däremot ansvar för att själv sätta upp skyltar med adressnumret vid bland annat infart, portar, varuintag och brevlådor.

Fel i GPS-navigatorn?

Har du hittat ett fel i din navigator, eller tror dig ha hittat ett fel i kartan? På Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats. kan du få vägledning. Staden har ingen möjlighet att påverka Google med flera.

Till toppen av sidan