Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kartor och lantmäteritjänster

Har du frågor om din fastighet eller tomtgräns? Vill du hitta kartor eller beställa lägeskontroll för ett bygglovsärende? Här hittar du Lidingö stads alla kart- och mättjänster.

Lantmäteritjänstemän och mätverktyg

All mark i Sverige är indelad i fastigheter – det som i dagligt tal kallas tomter. När vi ur lantmäterisynpunkt talar om fastigheter menar vi alltså ett avgränsat markområde. Ofta ingår det byggnader på fastigheten.

Våra tjänster

Fastigheterna på Lidingö hanteras tillsammans med det statliga Lantmäteriet. Vi kan till exempel hjälpa dig med:

  • Kartunderlag inför bygglovsansökan eller anmälan
  • Markera ut din fastighetsgräns
  • Markera läget för en ny byggnad (utstakning)
  • Lägeskontroll i bygglovsärenden
  • Svara på frågor om så kallade servitut, alltså rätten att använda någon annans fastighet för att till exempel dra ledningar eller vägar.

Du hittar dessa tjänster under mättjänster samt kartor för bygglov och anmälan. Frågor som gäller förändringar av fastigheter (till exempel avstyckning) hittar du under lantmäteritjänster.

Lidingö stads webbkarta

I webbkartan kan du själv hitta service samt bestämmelser för olika delar av staden. Du kan till exempel läsa detaljplaner och se fastighetsgränser.

Fastighetsregistret och e-tjänsten Min fastighet

I det officiella fastighetsregistret finns den mesta informationen om en fastighet, till exempel ägare, adresser, taxeringsvärden, servitut, detaljplaner och fastighetsplaner.

För att se information om din egen fastighet i fastighetsregistret kan du använda Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet. För att använda e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation på din dator eller mobilt bank-id. Om du inte har ett sådant kan du kontakta Lidingö stads kundcenter och be om ett utdrag ur fastighetsregistret.

Till toppen av sidan