Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Anmäl till lägenhetsregistret

Du som äger flerbostadshus eller småhus med bostadslägenheter ska rapportera förändringar i bostäderna till lägenhetsregistret.

Dekorationsbild: planritning

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehållet grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Du rapporterar in förändringar till Lidingö stad via e-tjänst eller blankett. Detta ska ske senast en månad efter att du slutfört ändringen.

Vad ska anmälas?

Som fastighetsägare ska du anmäla följande förändringar i bostäderna:

  • Nytillkomna lägenheter
  • Borttagna lägenheter
  • Ändrad storlek
  • Ändrat antal rum (Med ett rum avses ett utrymme som har en golvyta på minst sju kvadratmeter och har direkt dagsljus. Som rum räknas inte kök, kokvrå, kokskåp eller hygienutrymme.)

Om lägenheter tillkommer ska du också föreslå lägenhetsnummer för dessa. Om lägenheter "försvinner" genom ändringarna ska du ange lägenhetsnumret för dem i din anmälan.

Varför finns lägenhetsregistret?

Lägenhetsregistret ska göra det enklare att ta fram statistik om bostäder och hushåll i Sverige. Statistiken används för forskning och när kommunerna planerar framtida bostadsbyggande. EU har bestämt att alla medlemsstater ska ta fram den här typen av statistik.

Lägenhetsregistret innehåller inte uppgifter om vem som bor i lägenheten. Lägenhetsnumren i registret används dock även i folkbokföringen.

Till toppen av sidan