Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Viltvård

Det finns gott om vilt på Lidingö. Som markägare ansvarar staden för den viltvård som krävs, detta via Lidingö stads viltvårdare. Det är inte tillåtet för någon annan att jaga på ön.

Räv med byte i munnen.

Viltvårdarnas arbete

I stadens avtal med viltvårdarna ingår bland annat att:

  • bibehålla antalet djur i viltstammarna livskraftiga och hålla dem på en lämplig nivå för att minimera skador och trafikolyckor med vilt inblandat
  • utföra vinterutfodring vid behov
  • hålla efter vilt som orsakar skada
  • leta upp och ta hand om trafikskadade och andra skadade djur

Djur som kan orsaka skada

Viltvårdarna kan ta hand om vilda djur som orsakar problem. Det kan gälla till exempel gäss som förorenar badplatser. Du kan vända dig till viltvårdare om du har problem med vilda djur.

Skadade djur

Om du kör på ett rådjur eller en hjort måste du anmäla detta till polisen på telefonnummer 112. Det gäller även om djuret verkar oskadat och försvinner till skogs. Polisen ger besked om vad du ska göra. Viltvårdare kan spåra det skadade djuret med hjälp av sina hundar. Läs mer på polisens webbplats.

Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Rävskabb

Rävskabb finns på Lidingö. Skabben är ett kvalster som borrar sig in i huden på räven och orsakar kraftig klåda. Sjuka djur kliar sig mot stenar och träd och lämnar hud och hår med kvalster som kan smitta andra djur, till exempel hundar. Du som har hund bör ha kontroll på den för att undvika smitta.

Viltvård

Du ska kunna känna dig trygg i skogen. Viltvårdarna har stor kunskap och erfarenhet, är goda skyttar och tar stor hänsyn till friluftslivet.

  • Viltvårdarna har jakträtt på marken genom markägarens tillstånd, vapenlicens, statligt jaktkort för jaktåret och skottlossningstillstånd från polisen inom detaljplanelagda områden och tillstånd till viltvård inom Långängen-Elfviks naturreservat
  • Varje avlossat skott från annan än stadens viltvårdare kan bli föremål för polisutredning.

Vid skador och sjukdom på vilt

Kontakta Lidingö stads kundcenter, helgfri måndag–fredag, klockan 08.30–16.00
Telefonnummer: 08-731 30 00

Under kvällar, helger och nätter, kontakta stadens bevakningsföretag.
Telefonnummer: 08-731 48 68

Kontakt
Till toppen av sidan