Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Rökfria miljöer

Det är förbjudet att röka på många platser på Lidingö enligt tobakslagen.

Skylt med skylt på rökförbud vid skola

Det är enligt lag förbjudet att röka på många platser i Sverige. I och i anslutning till följande lokaler, platser och områden:

  • Barn- och ungdomsverksamhet, hälso- och sjukvård, bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
  • Kollektivtrafik och områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
  • Restauranger och andra serveringsställen, uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer.
  • Lokaler för allmän sammankomst och offentlig tillställning, i andra lokaler än ovanstående om allmänheten har tillträde till lokalerna
  • Utanför alla entréer som allmänheten har tillträde till, där det råder rökförbud inomhus
  • Hotell, sovkupéer och tillfällig bostad
  • Platser för idrottsutövning oavsett typ av arrangemang, inhägnade idrottsplatser och badplatser
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Förbudet gäller även för användning av elektroniska cigaretter och liknande anordningar samt örtprodukter för rökning (som exempelvis vattenpipa).

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Utomhus är det ägaren eller den som förfogar över ett visst område som ansvarar för att förbudet följs. Inomhus och utanför entréerna till lokaler där rökförbud råder inomhus, ansvarar ägaren eller den som har tillgång till lokalen. För gallerior och köpcentrum är det fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet följs.

Lagen till för att främja folkhälsan

Rökningens skadeverkningar är väl kända och kostnaderna för samhället uppgår till 31,5 miljarder kronor per år. Minst 10 000 dödsfall inträffar per år och 100 000 personer insjuknar varje år i rökrelaterade sjukdomar. (Källor: Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, Socialstyrelsen.)

Till toppen av sidan