Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Korttidsvistelse (LSS)

Villa Skärsätra och Gula villan erbjuder korttidsvistelse för barn och ungdomar med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Detta erbjuder vi upp till 23 år.

Villa Skärsätra.

Vistelse på bestämda tider

Korttidsvistelse innebär att du kommer regelbundet ett antal dygn per månad för att bo hos oss, baserat på ditt biståndsbeslut. Det kan vara en helg i månaden och ett dygn i veckan som fördelas av verksamheten. Här får du träffa nya vänner och delta i olika fritidsaktiviteter. Det kan vara miljöombyte eller rekreation, eller att föräldrar eller en annan närstående i familjen behöver avlastning. Det kan också vara ett sätt att bidra till en frigörelseprocess mellan barnet eller ungdomen och vårdnadshavare eller för att förbereda dig på att flytta hemifrån.

Som hemma, fast borta

Vi erbjuder en hemlik miljö med närhet till naturen. Vi har plats för fem barn eller unga samtidigt på Villa Skärsätra respektive Gula villan. Stödet anpassas efter barnet eller ungdomens behov och vi gör många aktiviteter tillsammans. Du kan också välja att vara ifred på ditt rum.

På vardagskvällar äter vi middag och myser i soffan efter en dag i förskola, skola eller arbete. På helgerna gör vi utflykter exempelvis åker vi ut i naturen, till stan eller badhuset.

Vi erbjuder även idrottsaktiviteter för den som är idrottsintresserad. Det går också bra att komma med egna önskemål.

Kontaktman för din trygghet

Alla som börjar hos oss får en egen kontaktman. Tillsammans med dig och din vårdnadshavare gör din kontaktman upp en plan för hur vi på bästa sätt ska uppfylla målen för uppdraget. Ett nära samarbete med föräldrar, skola och habilitering ingår som en naturlig del i vårt arbete. Korttidsboende ska vara en trygg, rolig och utvecklande miljö.

Bra att veta inför korttids

För att korttidsvistelsen ska bli så bra som möjligt för oss alla finns det några punkter som är viktiga att tänka på. Dessa får du av personalen vid första träffen.

Frågor

Om du har några frågor om korttidsvistelse är du välkommen att kontakta vår enhetschef.

Ansökan

Du ansöker om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS. Ring kundcenter eller mejla oss så hjälper vi dig vidare.

Telefon: 08-731 31 00
E-post: omsorg.social@lidingo.se

Gula villan, som är ett tvåvåningshus i brunt tegel. 

Gula villan.

Kontakt
Till toppen av sidan