Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Delta

Delta och Delta Ung riktar sig till dig som är folkbokförd på Lidingö som har eller riskerar att hamna i psykisk ohälsa eller har hamnat utanför samhället till följd av psykiska eller sociala omständigheter. Det krävs ingen diagnostiserad ohälsa eller beslut från handläggare för att komma hit utan man kan vara helt anonym.

Delta är en unik verksamhet inom socialpsykiatrin som erbjuder arbets- och studiecoachning för dig som är 18–35 år och som är redo för arbete, studier eller praktik. Delta är en frivillig insats som bygger på din motivation, intressen och styrkor. Hos oss är du anonym och vi dokumenterar inte insatsen. Du kan boka in möten både digitalt och analogt. Är du i behov av socialt sammanhang eller andra forum erbjuder Delta digitala och analoga aktiviteter i och utanför lokalen.

Tillsammans med en arbets- och studiecoach kan du få stöd i att

 • kartlägga färdigheter, kompetenser och mål
 • skapa CV och personligt brev
 • coachning under sökandeprocessen till arbete/studier/praktik
 • träna på intervjuer
 • ta kontakt med andra instanser
 • engagera dig i verksamhetens tidningsredaktion
 • fysisk aktivitet på recept
  Vi är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum och kan ta emot personer med ett FaR, Fysisk aktivitet på recept.

Aktiviteter

Till Delta kommer du när du är redo att komma ut i arbete, praktik eller studier. Vi stöttar dig i sökandeprocessen där din egna motivation styr målet.

I vår tidningsredaktion kan du engagera dig både virtuellt och analogt. Redaktionen har flera olika arbetsuppgifter som bland annat skribent, reporter, frågespalt, korsord, göra layout med mera. Du bidrar utifrån dina intressen.

Pedagogik

Vi tänker helhet och arbetar kontinuerligt med att följa upp och utvärdera vårt arbete, detta för att ge bästa möjliga service.

På Delta har vi ett normkritiskt förhållningssätt. Vi är nyfikna på dina idéer och tankar. Arbets- och studiecoacherna har en akademisk utbildning och jobbar utifrån den evidensbaserade metoden supported employment (SE) samt motiverande samtal (MI). Vi använder oss av digitala och analoga kommunikationsformer för att ge dig bästa förutsättningar att kommunicera och kartlägga dina önskemål. Genom att omvärldsbevakning område ser vi till att alltid vara i tid med våra metoder och uppdaterade kring den senaste evidensen.

Värdegrund och kvalitetsarbete

Lidingö stads värdegrundsord leder oss i vårt dagliga arbete:

 • engagerade
 • professionella
 • initiativrika.

Vi har alltid hälsoperspektivet och jobbar kontinuerligt med att alla ska har rätt förutsättningar för att nå sina mål.

Delta Ung

Delta Ung riktar sig till dig som är 16–18 år och som varken studerar eller arbetar. Hos oss erbjuds du individuell coachning till i första hand skola men i annat fall till arbete/praktik. Vi organiserar även aktiviteter såsom fysisk träning och skapande för att erbjuda dig sammanhang att växa i. Fysisk träning är en del av grundstommen i vad vi kallar för beredskapsutvecklande aktiviteter, det vill säga aktiviteter som genom goda effekter på fysiskt och psykiskt välmående ökar din kraft att ta dig an livsförändringar och ta kontrollen över din situation.

Aktiviteter

På Delta Ung kan du få träffa en coach och tillsammans jobba med bland annat följande:

 • Stöd i att utforma individanpassad plan för återgång till skola
 • Stöd i kontakter med andra inblandade parter/myndigheter
 • Hjälp att utforma plan/program för träning enligt egna målsättningar
 • Lotsning till träning/aktiviteter i andra former/föreningar
 • Stöd och vägledning för föräldrar
 • Få hjälp att länkas till andra funktioner
 • Sociala sammanhang
 • Fysisk aktivitet på recept
  Vi är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum och kan ta emot personer med ett FaR, Fysisk aktivitet på recept.

Kontakt

Du kan också följa oss på Instagram där vi lägger upp information om vad som händer hos oss, tips och råd och mycket mer.

Lidingö Delta, Instagram Länk till annan webbplats.

Kontakt
Till toppen av sidan