Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Delta Ung

Delta Ung riktar sig till dig som är 16–18 år och som varken studerar eller arbetar. Hos oss får du vara du anonym och vi er erbjuder dig individuell coachning till i första hand skola men i annat fall arbete/praktik.

Coachning på Delta Ung utgår från Supported Employment och motiverande samtalsmetodik med individens intressen, motivation och egna målsättningar som utgångspunkt. Coachningen vilar även på grundläggande kunskap om NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och psykisk ohälsa.

Aktiviteter

På Delta Ung kan du få träffa en coach och tillsammans jobba med bland annat följande:

  • Stöd i att utforma individanpassad plan för återgång till skola
  • Stöd i kontakter med andra inblandade parter/myndigheter
  • Hjälp att utforma plan/program för träning enligt egna målsättningar
  • Lotsning till träning/aktiviteter i andra former/föreningar
  • Stöd och vägledning för föräldrar
  • Få hjälp att länkas till andra funktioner
  • Möjlighet till sociala sammanhang
  • Fysisk aktivitet och tillgång till gym.

Kontakt

Du kan också följa oss på Instagram där vi lägger upp information om vad som händer hos oss, tips och råd och mycket mer.

Lidingö Delta, Instagram Länk till annan webbplats.

Kontakt
Till toppen av sidan