Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Hjälp till dig med beroendeproblematik

Hos oss kan du söka hjälp när det gäller missbruk och beroende. Vi hjälper dig som är 20 år eller äldre och bor på Lidingö. Du kan även göra en orosanmälan om du misstänker att någon far illa på grund av missbruk och beroende.

Vi kan erbjuda dig information, rådgivning och behandling om du har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar. Även anhöriga kan få stöd, genom samtal och anhöriggrupper.

Vi tar gärna emot dina frågor och hjälper dig vidare

Du som själv har behov av stöd, du som är anhörig eller på annat sätt oroar dig för någon annans alkohol- och drogvanor samt spel om pengar är välkommen att kontakta oss.

Du är välkommen att vända dig till oss för frågor, ansökningar och anmälningar gällande beroendeproblematik.

Lidingö beroendemottagning

Lidingö beroendemottagning vänder sig till personer som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel. Det är Region Stockholms öppenvårdsmottagning för vuxna på Lidingö. Du kan bland annat få medicinsk rådgivning, stöd och hjälp av sjuksköterska och läkare.

Lidingö beroendemottagnings webbplats Länk till annan webbplats.

Så går en utredning till

Vid ett första besök på socialtjänsten får du möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Vi ger dig råd och information om vilket stöd som kan erbjudas dig. Om du har ett önskemål om någon form av behandling, kommer en socialsekreterare att utreda din ansökan och därefter fatta ett beslut.

Om du vill söka hjälp för behandling eller andra stödinsatser tar du kontakt med socialtjänsten. Ring oss och boka tid för rådgivande samtal med en socialsekreterare. Om du sedan vill ansöka om en insats gör socialsekreteraren en utredning och berättar om olika hjälpinsatser utifrån ditt behov.

Telefon: 08-731 30 00

Utredning

För att bedöma om du har behov av stöd och i så fall vilket, utreder vi din situation tillsammans med dig. Det sker främst genom samtal mellan dig och socialsekreteraren.

Vi kan också hämta in information från sjukhus, anhöriga eller andra som känner dig väl. Men det gör vi bara vid behov och i samråd med dig.

Socialsekreteraren använder en intervjumetod, som kallas ASI (Addiction Severity Index). Det är en strukturerad och väl etablerad metod. Frågorna rör din alkohol- och narkotikaanvändning, men också andra frågor om din livssituation.

Under utredningen kommer du att träffa socialsekreteraren några gånger. Samtalen och utredningen dokumenteras och du har alltid rätt att läsa det vi skriver och ge dina synpunkter på innehållet.

När beslutet är fattat går det oftast snabbt att påbörja insatsen.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) skyddar information om dig och dina anhörigas personliga förhållanden. Det innebär att inga uppgifter om dig lämnas ut till någon utomstående.

Ibland kan möjligheten att dela information med andra verksamheter göra det lättare för dig att få rätt stöd. Om vi ska dela uppgifter med någon annan frågar vi dig alltid först om du samtycker till det. Du kan när som helst säga nej till att vi delar uppgifter med någon annan verksamhet.

När får sekretessen brytas?

I de allra flesta fall får socialtjänsten bryta sekretessen bara när du samtycker till det. Det finns några undantag då socialtjänsten har anmälningsplikt till andra myndigheter utan ditt samtycke:

  • Om det finns misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa.
  • I en nödsituation med fara för liv och hälsa.
  • Vid allvarlig brottslighet.

Vad kan du få för stöd och hjälp?

Du erbjuds stödinsatser och behandling utifrån dina behov. Insatser som du bland annat kan erbjudas är behandling i öppenvård, boendestöd och behandlingshem. Alla insatser är tidsbegränsade och du ansöker själv om förlängning.

Samordning av insatser

De flesta insatser vi erbjuder är gratis. Beviljas du en insats i form av behandlingshem, stödboende, omvårdnadsboende och familjehem kan du behöva betala en mindre avgift per dygn för mat och boende under insatsen.

Kostar det något att ta emot stöd från oss?

De flesta insatser vi erbjuder är gratis. Beviljas du en insats i form av behandlingshem, stödboende, omvårdnadsboende och familjehem kan du behöva betala en mindre avgift per dygn för mat och boende under insatsen.

Om du inte är nöjd med ditt beslut

Oftast är vi överens om vilken hjälp som är mest lämplig, men om du inte är nöjd med biståndsbeslutet kan du överklaga ditt beslut. Mer upplysningar kan du få av din socialsekreterare om hur du överklagar till förvaltningsrätten.

Är du orolig för en anhörig eller någon du känner

Om du är orolig för någon så kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du ringer då Lidingö stads kundcenter.

Telefon: 08-731 30 00

Socialtjänsten kan även ta emot anmälan från andra myndigheter såsom polis eller sjukhus om personer som far illa på grund av sitt missbruk. När en anmälan kommer in kontaktar socialtjänsten den enskilde för att erbjuda stöd och hjälp.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du lämnar en orosanmälan till oss men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du tar kontakt med socialtjänsten.

Är du anhörig eller vän till någon med problem?

Du kan kontakta oss för egen del, men även som anhörig eller vän till någon som har problem. Alla berörda får hjälp att jobba utifrån sina egna behov. Det viktiga är att börja söka hjälp oavsett vem som gör det. Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten.

Stöd till anhörig

Sex mot ersättning och köp av sexuella tjänster

Har du sex på ett sätt som får dig att må dåligt? Säljer du sex och vill sluta eller säljer någon annan dig? Då finns stöd och medicinsk rådgivning på Mikamottagningen. I samma lokaler finns även sex- och samlevnadsmottagningen Mika hälsa, som drivs av Region Stockholm.

Den som vill sluta köpa sex kan få stöd på KAST-mottagningen.

Boende på Lidingö över 18 år får besöka båda dessa mottagningar utan kostnad.

Sex mot ersättning, Stockholms stads webbplats Länk till annan webbplats.

Klagomål och synpunkter

Om du har synpunkter på verksamheten eller din kontakt med socialtjänsten är vi tacksamma om du säger det till oss.

Klagomål stöd och omsorg

Till toppen av sidan